Postmoderno društvo: Koje su temeljne vrijednosne orijentacije?

Sažetak Političko ponašanje poput glasovanja ili lojalnosti političkim strankama danas je manje funkcija društvene strukture, a više izraz vrijednosne orijentacije koju izborno tijelo gaji. Nova istraživanja političke kulture rezultirala su mnogobrojnim nalazima koji se dotiču uloge dominantnih vrijednosnih orijentacija, poput postmaterijalizma, povjerenja, kao i roda, egalitarizma i individualizma. U ovom članku bavimo se pitanjem koje…