2022

Uvodna riječ

Godinu je obilježio početak rata u Ukrajini i ratni diskurs koji je unio neizvjesnost u sve domene našeg života. Mogućnost proširenja rata te ekonomske i energetske posljedice izazvane ratom u Ukrajini dodatno su nakon pandemije dovele u pitanje koncept međunarodne sigurnosti i političke odgovornosti. Tijekom ove godine Hrvatska je prošla i proces priprema za uvođenja…

2022

Cyber psihologija – pregled ključnih istraživačkih područja i nalaza

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.13.1.1 Od njezinog prvog službenog spominjanja (sredinom 90-ih godina) do danas, Cyber se psihologija prometnula u jedno od najpropulzivnijih istraživačkih područja psihologije. Iako se konceptualno naslanja na psihologiju medija, te čini svojevrsnu njezinu ekstenziju, specifičnosti interakcije ljudi s novim tehnologijama stvorile su potrebu za novim teorijskim okvirima i istraživanjima. U ovom preglednom radu…

2022

Analiza političke komunikacije na društvenim mrežama tijekom predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2020.

Izvorni znanstveni članak: https://doi.org/10.46917/st.13.1.2 Politička komunikacija koristi sve raspoložive kanale, a društvene mreže jedan su od najkorištenijih izvora komunikacije u predizbornim periodima. Istraživanja često pokazuju kako u političkoj komunikaciji društvene mreže ostaju nedovoljno iskorišten potencijal, naročito u području dvosmjerne komunikacije i interaktivnosti s građanima. Na kojoj su razini bile političke stranke u parlamentarnim izborima utvrđuje…

2022

Marketing communication of prevention measures during the pandemic in Croatia

Izvorni znanstveni članak: https://doi.org/10.46917/st.13.1.3 The COVID-19 pandemic has opened up a debate on official health communication and thus  set a new norm in the healthcare marketing. In the focus of the analysis of this paper is marketing communication of the Croatian COVID-19 vaccine campaign Misli na druge – cijepi se! (Think of others – get…

2022

Representation of the nursing profession in Croatian daily newspapers during the COVID-19 pandemic

Izvorni znanstveni članak: https://doi.org/10.46917/st.13.1.4 This paper presents a content analysis conducted with the aim of determining the differences in representation as well as in media coverage and reporting on nurses in Croatia’s daily newspapers at the beginning of the COVID-19 crisis in Croatia and in the period before the crisis. The content analysis confirmed the…

2022

Realna ekonomska konvergencija u Europskoj uniji i eurozoni – pouke za Hrvatsku

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.13.1.5 Cilj je ovog istraživanja ispitati teorijske osnove konvergencije i utvrditi dinamiku promjena ekonomskih performansi zemalja Europske unije ovisno o pripadnosti eurozoni. Svrha je dobiti nalaze o ostvarivanju realne konvergencije i o promjenama ekonomskih performansi u uvjetima krize. Nalazi mogu biti relevantni za Hrvatsku koja od 1. 1. 2023. postaje članica eurozone. Ekonomske…

2022

Studentska percepcija karizmatičnih osoba u Republici Hrvatskoj

Prethodno priopćenje: https://doi.org/10.46917/st.13.1.6 Za stručnost, kao najvažniju i najcjenjeniju osobinu dobroga govornika, može se reći da je i danas jednako važna kao i u antičko doba. Još je Ciceron govorio kako dobar govornik mora biti mudar, posjedovati široko znanje i visoku razinu opće kulture. I suvremeni autori naglašavaju važnost stručnosti, kompetencije i znanja, kao primarnih,…

2022

Izvještavanje o slučaju obiteljskoga nasilja u hrvatskim nacionalnim i regionalnim novinama (studija slučaja)

Prethodno priopćenje: https://doi.org/10.46917/st.13.1.7 Cilj je ovoga rada analizirati i usporediti medijsko izvještavanje o slučaju obiteljskoga nasilja na studiji slučaja (ubojstvo bivše supruge 14. listopada 2020. u Koprivnici) u nacionalnim i regionalnim novinama da bi se utvrdilo postoji li razlika u pristupu i načinu izvještavanja. Analizira se poštuju li novinari Kodeks časti hrvatskih novinara u izvještavanju,…

Uvodna riječ – 2021.

„Duh vremena“ u kojem živimo gotovo ultimativno od nas zahtijeva agilnost i proaktivnost u komunikaciji, ali i u svim drugim aktivnostima u različitim područjima društvenog života. Imperativi današnjeg vremena i kompleksnost svijeta u kojem živimo čine nužnim sinergijski pristup, koji posebno dolazi do izražaja u diversificiranom području društvenih znanosti. S obzirom na to, ovaj broj…

Što je sve film?

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.1 Sažetak U radu se sažeto daju jezgrene teorijske odrednice filma, odnosno audiovizualnog djela i područja, one koje su relevantnim orijentirima pogodne za empirijska istraživanja. Prvo, filmsko djelo je ograničena tvarna pojava u ljudskom okružju, njome se može baratati i prema njoj nekako životno odnositi. Drugo, posrijedi je tehnološki temeljena izrađevina, koja je uvjetovana…

Mržnja ili ljubav na Facebooku: Analiza sentimenta korisničkih komentara

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.2 Sažetak Oslanjajući se na ideju kako internet i društvene mreže mogu povećati uključivanje građana u politiku, u ovom radu pokušavamo odgovoriti koji je dominantan sentiment komentara koje korisnici objavljuju na Facebook stranicama političara na funkcijama. Kako bi odgovorili na ovo pitanje, najprije je provedena računalna analiza sentimenta u program NVivo na gotovo…

Analiza verbalne komunikacije i usporedba pobjedničkih govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.3 Sažetak Javni govor državnika oduvijek je fokus analize i tema razmišljanjastručnjaka, ali i medija i građana, pogotovo ako se radi o javnojkomunikaciji najviših državnih instanci. Moderno govorništvo i teorijejavne komunikacije u konstantnoj su promjeni, a nove tehnologijerapidno ih vode k oplemenjivanju novitetima, no i k njegovanju većustaljenih standarda. Analiza verbalne komunikacije predsjednikadržava…

Proces zamjene hrvatske kune eurom i očekivani utjecaj na gospodarska kretanja

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.4 Sažetak Zadatak rada je istražiti tijek operacionalizacije procesa zamjene hrvatske kune eurom i utvrditi realne mogućnosti Republike Hrvatske za ispunjavanje četiri obvezna Kriterija nominalne konvergencije. Cilj je rada usmjeren na potvrđivanje hipoteze da će uvođenje eura donijeti pozitivne promjene životnog standarda hrvatskih građana, kvalitetnu platformu za uspješnije poslovanje gospodarskih subjekata i pozitivan trend…

Percepcija generacijskih razlika u poslovnom ponašanju pripadnika generacija X i Y

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.5 Sažetak Pregledom postojeće literature moguće je zaključiti kako sekarakteristike i sklonosti pojedinih generacija bitno razlikuju, što dovodido nesporazuma u poslovnoj komunikaciji. U ovom radu ispitano je 144zaposlenika, pripadnika generacije X i Y radi utvrđivanja preferiranihoblika komunikacije i učestalosti međusobnih nesporazuma. Takođerispitana su međusobna viđenja po različitim elementima radnogponašanja, deriviranih iz prijašnjih istraživanja. Rezultati…

Institucionalni ustroj i formulacija politike srednjeg strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj: preliminarna analiza

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.6 Sažetak Ovaj rad predstavlja preliminarno testiranje eksplanatornog modelaformulacije, a onda i razvoja institucionalnog ustroja politike srednjegstrukovnog obrazovanja u Hrvatskoj. Nalazi su bazirani na analiziliterature i devet dubinskih, polu-strukturiranih intervjua s istraživačimai stručnjacima koji se bave akterima ključnim za formulaciju ove politike(odgovorna tijela središnje države, županije, političke stranke, udrugeposlodavaca i sindikati). Prvi dio…

Odnosi s javnošću u hrvatskim neprofitnim organizacijama na primjeru udruga osoba s invaliditetom

Stručni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.7 Sažetak U Hrvatskoj se razvoj društveno odgovornog ponašanja odvija vrlosporo. Stoga je glavni cilj neprofitnih organizacija iznaći rješenjaza socijalne probleme koje državne strukture nisu pravovremenodetektirale, dok je njihova misija podrška društvu (uglavnommarginalnim skupinama), jačanju humanosti i volonterstva i podizanjusvijesti javnosti o društveno relevantnim pitanjima. Ovaj rad bavi seodnosima s javnošću u neprofitnim organizacijama…

Uvodna riječ – 2020

Vjerujem da ćemo ovu 2020. godinu zauvijek pamtiti. Koncepti individualne i/ili glokalne (eng.glocal) sigurnosti, međudržavne komunikacije, političke odgovornosti i mnogi drugi mijenjaju seuslijed pandemije koja sa sobom nosi i potencijal brojnih kriza. Kako se mijenjaju koncepti, tako se mijenjaju i paradigme komunikacije. Stare se ruše, a nove još nisu u potpunosti vidljive.Ovaj broj časopisa, nastao…

A New Political Scarecrow? The Political Program and Activity of the ”Serbian Right“

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.11.1.1 The organization known as Srpska desnica (SD; the Serbian Right Wing) during 2019 become increasingly seen in the Serbian media, as well as receiving augmented visibility on posters throughout the country. With their recent electoral success in the town of Medveđa, as well as their announcement that they are turning into an…

Sekuritizacija iregularnih migracija u kampanji za predsjedničke izbore u Republici Hrvatskoj 2019./2020.

Prethodno priopćenjehttps://doi.org/10.46917/st.11.1.2 SažetakNekoliko godina nakon vrhunca migracijske krize iz 2015. godine, ovaj oblik nevojne prijetnje postao je važan dio političke debate na nacionalnoj i nadnacionalnoj razini Europske unije. Republika Hrvatska, kao država koja je dio tzv. balkanskog pravca migracija, nije iznimka. Migracijska kriza iz 2015./2016. godine predstavljala je jedno od glavnih pitanja o kojem se…

Transmedijske funkcije filmskih stilskih figura i jezičnih odstupanja od norme u informativnim televizijskim emisijama

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.11.1.3 Sažetak Govorimo li o komunikološkoj funkciji medija u globalno umreženom društvu, danas je gotovo nezamislivo promišljanje tih funkcija bez problematiziranja njihove transmedijske naravi. Oslanjajući se na sociosemiotičku analizu, rad istražuje funkcije leksičkih odstupanja od jezične norme i to u hrvatskom i engleskom jeziku te televiziji i filmu. Svrha rada je ponajprije pokazati na…

Uloga knjižnica kao komunikacijskog resursa održivog turizma

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.11.1.4 Sažetak Održivi razvoj podrazumijeva gospodarski i društveni razvoj zajednice koji je usklađen s trajnim očuvanjem njezinih prirodnih, ljudskih i društvenih resursa tako da se čuva sklad postojećih odnosa i korištenja resursa, kao i da se omogućava njihov daljnji razvoj i korištenje u budućnosti. Kulturna baština jedan je od ključnih resursa neke zajednice koji…

Potentials and Possibilities of Branding Intangible Cultural Heritage Using the Example of Šibenski botun

Prethodno priopćenjehttps://doi.org/10.46917/st.11.5 Sažetak The tourist market is expanding quickly and tourists are becoming more demanding and selective. Therefore, tourism requires creating an image and a brand based on an authentic identity by using innovative and enticing ideas that will result in attracting the attention of target audiences. “Šibenski botun” with its historical, social and cultural…

Mirela Holy: Agencije za odnose s javnošću, Zagreb, Školska knjiga, 2019., 245 str.

Agencije za odnose s javnošću doc. dr. sc. Mirele Holy prva je znanstvena knjiga, a i udžbenik naSveučilištu VERN’, koja se u okviru područja odnosa s javnošću bavi upravo agencijama. Iako jevećina tema vezanih uz odnose s javnošću u teoriji i praksi već obrađena, ovo je prvo djelo kojese bavi svim aspektima teorije i prakse…

Andreas Malm: Fosilni kapital: Uspon parnog pogona i korijeni globalnog zatopljenja Zagreb, Fraktura / Institut za političku ekologiju, 2018., 590 str.

Recenzija, prikaz slučaja SažetakU srpnju 2018. godine, izdavačka je kuća Fraktura, u suradnji s Institutom za političku ekologiju,u okviru Biblioteke Platforma objavila knjigu Fosilni kapital: uspon parnog pogona i korijeniglobalnog zatopljenja švedskog autora Andreasa Malma; zanimljivu povijesnu analizu o razlozimazamjene obnovljivih izvora energije (hidroenergija) s neobnovljivim, fosilnim izvorima energijekoji su među glavnim uzročnicima klimatskih promjena,…

Riječ urednika

Dragi čitatelji, pred nama je novi broj Suvremenih tema. U ovom broju donosimo četiri znanstvena članka i tri prikaza knjiga. Luka Jović, Erik Brezoveci Andreja Sršen istražuju u kojoj su mjeri programi političkih stranaka relevantni za biračkepreferencije na lokalnim izborima u gradu Zaprešiću. Marijana Musladin razmatra konceptregionalne sigurnosti na primjeru Sjeverne Makedonije, s posebnim osvrtom…

Oraclum Intelligence Systems Case Study: Usage of Big Data in the Political Elections Prediction

Sažetak Oraclum Intelligence Systems (OIS) tvrtka je koja koristi podatke s društvenih medija i analizira te informacije u svrhu predviđanja izbornih rezultata. Tvrtka je uspješno prognozirala ishode Brexita i predsjedničkih izbora u SAD-u. Upravo su analitičari ove tvrtke ispravno predvidjeli rezultate u gotovo svim oscilirajućim saveznim državama (Pensilvanija, Florida, Sjeverna Karolina i Ohio), pa čak…

Lokalna politika u Republici Hrvatskoj i doba refleksivne modernosti: primjer lokalnih izbora 2017. godine u gradu Zaprešiću

Sažetak Ovaj rad polazi od pretpostavke kako biračko tijelo jedinica lokalne samouprave urbanog područja, točnije grada Zaprešića, nije svjesno sličnosti razmišljanja i ideja o pojedinim temama vezanim uz grad u kojemu žive. U tom kontekstu, ciljevi rada jesu ustvrditi važnost političkih programa pri odabiru biračkih preferencija u gradu Zaprešiću. Drugim riječima, istražuje se u kojoj…

Sjeverna Makedonija u kontekstu regionalne sigurnosti

Sažetak U članku se razmatra koncept regionalne sigurnosti na primjeru Sjeverne Makedonije, s posebnim osvrtom na odnos albanske nacionalne manjine i makedonske većine. U tom smislu donosi se kratak pregled razvoja njihovih odnosa od raspada Jugoslavije. Kratko će se objasniti i pozadina sukoba iz 2001. između albanske paravojne nacionalne oslobodilačke vojske i makedonske policije koji…

Talenti nastavnika Veleučilišta VERN’ prema Gallupovom Clifton StrengthsFinder 2.0 upitniku

Sažetak Cilj ovog rada je identificirati talente osobe iz Cliftonovog StrengthsFinder 2.0 upitnika koje se najčešće pojavljuju kod nastavnika na Veleučilištu VERN’ i usporediti ih prema spolu, katedri kojojpripadaju te involviranosti u poslovne procese. Nastavnici Veleučilišta VERN’ (N=59) ispunili su StrengthsFinder 2.0 upitnik i dobili svojih pet ključnih talenata koji ih opisuju. Distribucija tema uspoređivana…

Gabrijela Kišiček: Retorika i politika, Jesenski i Turk, Zagreb, 2018., 203 str.

Objavljivanje knjige Gabrijele Kišiček Retorika i politika 2018. godine u izdanju Jesenski i Turkpredstavlja značajan doprinos u naobrazbi profesionalaca koji se bave javnim političkim govorom, ali i studenata koji su u potrazi za kvalitetnom retoričkom literaturom. Autorica Gabrijela Kišiček svoj retorički autoritet gradi kao predavačica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao…

Gerd Leonhard: Technology vs. Humanity – The coming clash between man and machine, Fast Future Publishing, 2016, 210 str.

Živimo u uzbudljivom i pomalo zastrašujućem vremenu eksponencijalnih promjena, u kojemje najvažnije biti spreman za nepredvidljivu budućnost. Upozorava nas to ova knjiga poznatogšvicarskog futurologa, govornika i savjetnika za budućnost, Gerda Leonharda čija tema je odnosljudi i tehnologija. Pisana je čitkim stilom, u kojem autor koristi provokativna retorička pitanja icitate drugih mislioca, pisaca ili poznatih osoba…

Riječ urednika

Dragi čitatelji, pred nama je novi broj Suvremenih tema. U skladu s politikom časopisa, nastavljamo s isključivim fokusom na jugoistočnu Europu. U ovom broju donosimo pet znanstvenih članaka i dva prikaza knjiga. Mirela Holy analizira u kolikoj suse mjeri hrvatski stručni i znanstveni članci iz područja društvenih i humanističkih znanosti od 2013. godine bavili integrativnim,…

Globalizacija, integracija i multikulturalizam: interdisciplinarni pristup

Sažetak Globalizacija je kompleksan fenomen koji u velikoj mjeri utječe na suvremeno društvo. Globalizaciju se interpretira ne samo kao paradigmu stvaranja zajedničkog svjetskog tržišta, već i iz pozicije kulturne i ideološke stvarnosti (Čečuk 2002). Hrvatska je kao 28. članica Europske unije u posljednjih dvadesetak godina pod snažnim utjecajem integracijskih procesa. Moto Europske unije od 2000….

Analiza medijskog praćenja izbjegličke krize u Hrvatskoj i interpretacijski okviri (framing)

Sažetak Izbjeglička i migrantska zbivanja 2015. teme su koje su dominirale medijima. Medijskim uokviravanjem, selekcijom i isticanjem nekih vidova percipirane stvarnosti, oblikovan je način izvještavanja koji je mogao imati utjecaja i na percepciju javnosti. Iako postoje istraživanja koja se bave mjerenjima stavova stanovništva prema imigrantima, rjeđe su analize sadržaja medija. Rad ima za cilj istražiti…

Medijski prijepori u objavama hrvatskih dnevnih novina: primjer izvještavanja o referendumu o ustavnoj definiciji braka u 2013. godini

Sažetak Suvremene društvene i gospodarske promjene, suočile su brak i obitelj s drugačijim izazovima, novi(ji)m medijskim obrascima i načinima izvještavanja, a posljedično je tradicionalna obitelj uvrštena na platformu s izmijenjenim medijskim tretmanom. U radu će se kroz kontekst društvene situacije u Hrvatskoj, očitovanoj na primjeru referenduma o ustavnoj definiciji braka, ilustrirati medijski značaj i ponuditi…

Provjera modela socijalno-poduzetničke namjere na uzorku studenata psihosocijalnog i poduzetničkog smjera

Sažetak Provedenim istraživanjem testiran je teorijski model socijalno-poduzetničke namjere. Istraživanje je provedeno na uzorku od 786 studenata, od kojih je 384 studenata poduzetničkih, a 402 psihosocijalnih studija. Hijerarhijskom regresijskom analizom potvrđen je teorijski model kod obje grupe studenata. Poželjnost i ostvarivost socijalnog poduzetništva značajno doprinose objašnjenju socijalno-poduzetničke namjere i objašnjavaju 39 % varijance. Empatija i…

Analiza mogućnosti transfera politike iz austrijskog u hrvatski sustav razvoja vještina

Sažetak Osnovno pitanje koje se razmatra u ovom radu jest analiza karakteristika, razlikovnih točaka i mogućnosti transfera pojedinih elemenata politike razvoja vještina iz austrijskog u hrvatski sustav. Analizi autor pristupa oslanjajući se na tipologiju sustava razvoja vještina u razvijenim industrijskim demokracijama. Ta tipologija koju su razvili Busemeyer i Trampusch razlikuje četiri skupine sustava razvoja vještina:…

Politološka ekspertiza za javne politike

Sažetak Javne su politike, kao višedimenzionalan i izrazito kompleksan fenomen, nužno multidisciplinaran predmet istraživanja. Cilj je rada istražiti što je specifično politološko znanje o javnim politikama, odnosno koji je jedinstveni doprinos politologa izučavanju i upravljanju javnim politikama u svrhe profiliranja te mlade politološke discipline u Jugoistočnoj Europi. Rad je nastao kao rezultat pregleda temeljnih udžbenika…

Analiza inauguracijskih predsjedničkih govora u Hrvatskoj i Sloveniji od 1997. do 2014.

Sažetak Inauguracijski govori važan su alat političke komunikacije jer se izlažu na početku mandata, za razliku od ostalih javnih obraćanja političara, te su smatrani programskima. Od odcjepljenja od Jugoslavije, Hrvatska i Slovenija prolazile su kroz različite puteve demokratske konsolidacije. Cilj ovog rada je usporediti teme koje su hrvatski i slovenski predsjednici isticali u svojim inauguracijskim…

Političke stranke i integrirano komuniciranje u Hrvatskoj i Srbiji

Sažetak Integrirane marketinške komunikacije pojavile su se u osamdesetim godinama prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama, a danas ih u svijetu, osim tvrtki, koriste i političke stranke jer prepoznaju važnost sinergijskog djelovanja oglašavanja i odnosa s javnošću, ali i integriranja publike u aktivnosti stranke. Ovaj rad uz pomoć metode upitnika te analize sadržaja hiperteksta istražuje…

Lokalna sjećanja na ratno nasilje: komemoracije Drugoga svjetskog rata u Gospiću

Sažetak Kako dominantni državni narativ utječu na komemorativne prakse u lokalnim zajednicama u različitim povijesnim razdobljima? Ovom pitanju pristupamo provodeći studiju komemoracija Drugoga svjetskog rata u Gospiću u dva različita perioda promjene političkog režima. Studija se temelji na dokumentima iz gospićkog arhiva, člancima iz lokalnih novina, postojećim znanstvenim radovima o ovom kraju, kao i izvješćima…

Posredno ukljucivanje nacionalnih parlamenata u europski zakonodavni proces: prioritet Hrvatskoga sabora u europskim poslovima

Sažetak Lisabonski ugovor osigurao je nacionalnim parlamentima država članica Europske unije mogućnost neposrednog sudjelovanja u europskom zakonodavnom procesu čime je pokušao nadvladati demokratski deficit Unije. Ranije su nacionalni parlamenti raspolagali samo mogućnošću posrednog sudjelovanja u europskim poslovima, nadzorom nad djelovanjem vlada u institucijama Europske unije. Mogućnost posrednog i neposrednog sudjelovanja suočava nacionalne parlamente s nužnošću…

Vrednovanje izvannastavnih aktivnosti: pogled iz studentske perspektive

Sažetak Značajan doprinos izvannastavnih aktivnosti u kontekstu razvoja općih kompetencija djece i mladih evidentiran je brojnim istraživanjima u posljednjih tridesetak godina. Paralelno, povezanost ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje s akademskim uspjehom i osobnim razvojem, utjecala je na niz razvojnih teorija o studentima. Prateći (obrazovne) politike poticanja cjeloživotnog učenja, uglavnom s ciljem doprinosa uspješnosti studiranja i…

„Znam da ništa ne znam“: politička kompetencija i politička participacija među mladima u Zagrebu

Sažetak Mladi su, kao indikator stanja društva, oduvijek bili zanimljivi istraživačima. Njihovi stavovi, vrijednosti, kompetencije, ali i ponašanja lakmus su papir kojim se mogu solidno objasniti šire društvene tendencije pojedinog društva. U članku se analizira razina političke kompetencije, kao i razina političke participacije zagrebačke mladeži. Politička kompetencija i politička participacija dvije su odrednice kvalitetnog funkcioniranja…

Geopolitička pozadina „istrijanstva“: analiza istarskoga regionalnog izjašnjavanja

Sažetak U radu se istražuje pozadina regionalnog izjašnjavanja u Istri, odnosno Istarskoj županiji u posljednjih dvadeset godina. Analizom podataka triju uzastopnih popisa stanovništva (1991., 2001. i 2011.), te analizom izbornih rezultata na lokalnim izborima (1993.-2013.), dokazali smo tri činjenice vezane uz regionalno izjašnjavanje u Istri. Iz geografske analize i kartografskog prikaza vidljivo je da istrijanstvo…

Uzroci međunarodne neučinkovitosti u Bosni i Hercegovini (1992.-2014.)

Sažetak Angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini otpočeo je prije dvadesetak godina te još uvijek traje bez naznaka svog okončanja. Njegov temeljni cilj bio je kreacija unutarnjeg uređenja kojim bi se harmonizirali međunacionalni odnosi unutar Bosne i Hercegovine te kojim bi se toj zemlji omogućila stabilnost i prosperitet. S obzirom da su bosanskohercegovački Hrvati,…

Analiza vanjske politike: Crna Gora i arapske zemlje

Sažetak U radu je predstavljena konceptualna analiza osnovnih vanjskih i unutarnjih odrednica vanjske politike te osnovnih teorijskih pristupa donošenja vanjskopolitičkih odluka, s osvrtom na pristup prednosti i nedostataka temeljenog na racionalnom izboru koji ukazuje na uspostavu kauzaliteta između odluke i cilja koji se želi postići. U tom kontekstu ispitan je odnos između vanjskopolitičke odluke Crne…

Spekulativni pristup institucijama međunarodnog društva

Sažetak Engleska škola međunarodnih odnosa predstavlja nepresušni izvor u proučavanju međunarodnoga društva i njegovih institucija. U ovome radu spekulativnim načinom analiziraju se tri institucije: rat, ravnotežu snaga i međunarodno pravo, kako bi se ukazalo na dosadašnja „znanstvena“ ograničenja konvencionalnog razumijevanja tih pojmova (koja su velikim dijelom bila uvjetovana realističkim poimanjem međunarodnog društva). Namjera ovoga članka…

Teorija „demokratskog mira“: put prema građanskom ratu: studija slučaja Iraka

Sažetak Autor smatra kako liberalna paradigma demokratskog mira ima problema u objašnjavanju međunarodne stvarnosti. Demokratizacija nužno ne vodi prema miru, već potiče ratove, prvenstveno u smislu „pravednih ratova“ s ciljem svrgavanja autoritarnih režima. Također, pokazuje se kako demokracije ipak ratuju međusobno. Tome su posebno sklone mlade demokracije. Autor posebno naglašava kako demokratizacija može voditi u…

Od tajnog do javnog: moć elitnih organizacija: simbolička moć i korporativna diplomacija

Sažetak Staleški redovi i samoprozvani redovi stoljećima su dio tihe diplomacije te pokazuju iznimnu otpornost na promjene. Staleški redovi temelje se na povijesnom legitimitetu, a samoprozvani su redovi rezultat demokratskih promjena u Američkoj i Francuskoj revoluciji. Njihova moć u društvu predmet je brojnih znanstvenih i kvaziznanstvenih rasprava i studija, od kojih mnoge koriste pojam tajnih…

Značajke francuskog sudjelovanja u misiji UNPROFOR-a 1992.-1995.

Sažetak U radu se razmatraju određene značajke sudjelovanja francuskih vojnika u misiji Ujedinjenih naroda u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine s ciljem odgovora na pitanje motiva francuskih kreatora politike da dobrovoljno pošalju vojnike unutar misije Ujedinjenih naroda. Fenomenu se u članku pristupa na temelju postavki neorealistične škole međunarodnih odnosa, posebno…

Modeli kompetencija za društvo znanja

Sažetak Kompetencije, ishodi učenja kao i kurikulumski pristup, ključne su teme i pitanja na području nacionalnog obrazovanja koje dominiraju pedagoškom teorijom i stvarnošću od početka procesa pristupanja Europskoj uniji. Kako političkom uvjetovanošću, tako i nužnim društvenim procesom europeizacije, obrazovne politike djeluju i mijenjaju okvire nacionalnog obrazovnog sustava. Stoga postoji potreba da se utvrde osnovne kompetencije…

Nationalism in Croatian Transition to Democracy: Between Structural Conditionality and the Impact of Legacy of History and Political Culture

Sažetak Nationalism has marked the democratic transition of many post-communistsocieties, including Croatia. It showed its liberal character by fostering democratic change and achieving national independence, but it also manifested itself as exclusive ethnocentrism, which considerably slowed down the democratization process and imposed itself as its main characteristic. The author challenges the view that ethnocentrism as…

Genocide: Intent, Motivation and Types

Sažetak Genocide is a complicated social, political and psychological phenomenon. Findings by a number of scholars show that all types of genocides are interdependent and cannot appear in pure types alone. This paper argues that the loser psychology is one major factor for developing a genocidal intent in society. Society, facing harsh realities, feels defeated…

Perspektive jačanja suradnje NATO-a i Europske unije u kontekstu regionalne i globalne sigurnosti

Sažetak Euroatlantska zajednica se suočava s novim izazovima – u trenutku kada se SAD sve više okreću području Azije i Pacifika, europske države će morati preuzeti znatno više odgovornosti u osiguranju europske sigurnosti. S obzirom da će se zaokret u obrambenoj politici SAD-a odraziti na transatlantske i euroatlantske odnose, te čak dovesti do „repozicioniranja“ SAD-a…

Davutoğlu: Thinking Depth and Global Political Activism as New Grand Strategy

Sažetak This paper is an analytical synopsis of Ahmet Davutoğlu’s pro-civilizationalactivism, an essay on this globally recognized diplomat and expert in the fieldof international relations, history of political thought and political philosophy.Davutoğlu is an author of the strategic doctrine of new Turkey as global actorwith neo-Ottomanist Geist. It shows his multidimensional approach to civilizations and…

Transmission of traumatic experiences in the families of war survivors from Bosnia and Herzegovina

Sažetak This paper explores the process of transmitting war experiences from parents to children in the contemporary Bosnian context. It is informed by studies in psychoanalysis and cultural anthropology. Using in-depth interviews with families, family trees and children’s drawings, I try to understand why and how parents communicate their traumatic memories to their children, and…

Gergana Noutcheva: European Foreign Policy and the Challenges of Balkan Accession: Conditionality, Legitimacy and Compliance

Sažetak In this book Gergana Noutcheva aims to increase knowledge on the impact of EU policy in its neighboring countries. The author is an associate professor in International Relations and European Foreign Policy at the University of Maastricht. Her research focuses on the EU enlargement and neighborhood policy, in particular the impact of the EU…

Ksenija Cvetković-Sander: Sprachpolitik und nationale Identität im sozialistischen Jugoslawien (1945-1991): Serbokroatisch, Albanisch, Makedonisch und Slowenisch

Sažetak Knjiga Ksenije Cvetković-Sander na sustavan i precizan način donosi historiografsku analizu jezične politike i jezične problematike u Drugoj Jugoslaviji, s posebnim naglaskom na hrvatsko-srpskim jezičnim odnosima.

Feminizam i demokracija: Stoje li žene iza ženskih predstavnica?

Sažetak Ovaj članak proučava zahtjeve za rodnim paritetom u političkom predstavljanju te načine na koji oni odgovaraju na česte optužbe za esencijalizam koji je implicitan takvim zahtjevima. Prvi dio dotiče se argumenata koji su pokušali izbjeći evociranje razlike muškaraca i žena jednostavnim apeliranjem na pravdu među spolovima. Tvrdi se kako su ti argumenti, osim što…

Ponovno čitanje Društva spektakla nakon 11. rujna

Sažetak U ovom se članku želi vratiti i dati vlastiti doprinos teoriji spektakla kroz usporedbu modela spektakla kojeg uveo Guy Debord u svojoj knjizi Društvo spektakla i novog tipa spektakla – spektakla straha, ovdje predočenog kroz 11. rujna. Komparirajući Debordov model s ovim novim tipom spektakla, uočavaju se ključne razliku tih dvaju tipova te se…

The War of the Myths: Creating the Founding Myth of Kosovo Albanians

Sažetak Poseban albanski karakter prisutan je u oblikovanju kosovske državnosti. Službena politika povijesti i identiteta umanjuju važnost ostalih etnničkih zajednica i usredotočuje se na albansku mitologiju, predstavljenu kroz mješavinu sadašnjih i povijesnih ličnosti, događaja, mjesta i sjećanja. Integrativno i usmjereno Europi, Kosovo je sve više partikularno i albansko iznutra, ostavljajući mnoge dvojbe i neizvjesnosti o…

Doprinos vladajućih bosansko-hercegovačkih stranaka izbijanju rata u Bosni i Hercegovini

Sažetak Po esencijalnom dijelu svog ustavnog određenja (Ustav 1974.) Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina (BiH) bila je definirana kao tvorevina triju konstitutivnih, suverenih i međusobno jednakopravnih naroda: Hrvata, Srba i Muslimana (Bošnjaka). Političko-pravni model zasnovan na tom određenju svakom je od triju naroda trebao osigurati potpunu zaštitu nacionalnih pozicija. Međutim, Savez komunista BiH do samog…

Europska unija i Južni Kavkaz (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija)

Sažetak Kraj Hladnog rata i dezintegracija Sovjetskog saveza uzrokovali su radikalne promjene u cjelokupnoj međunarodnoj zajednici. Takvo stanje otvorilo je i nove mogućnosti za Europsku Uniju u smislu potrebe redefiniranja vanjske politike prema Istočnoj Europi i Južnom Kavkazu. Ovaj rad prikazat će razvoj bilateralnih odnosa Europske unije s državama Južnog Kavkaza (Armenija, Azerbajdžan i Gruzija)…

Politička dimenzija protupobunjeničke operacije: usporedba dviju protupobunjeničkih operacija u Afganistanu

Sažetak Intervencija SSSR-a u Afganistanu od 1979. do 1989. godine i trenutačna saveznička intervencija pod vodstvom SAD-a u istoj zemlji u mnogočemu se razlikuju, ali imaju i puno toga zajedničkog. Uzroci i krajnji ciljevi zbog kojih su započete razlikuju se, kao i početni pristupi, no protokom vremena obje su prerasle u protupobunjeničke operacije. Obje su…

The New Patterns of Warfare: Terrorism against Innocent Civilians

Sažetak Terrorism surfaces in a most brutal manner in the global conflicts inthe early 21st century. It is a question of a new form of terrorism that is different from classical terrorism by the French and Russian revolutionaries. This new form of struggle by religious fundamentalists and ethno-nationalists occurs in a band of countries from…

Mapping International Chaos

Sažetak Mapping is inherently a subjective and exclusionary practice as thecartographer decides which elements of the world are included and which can safely be ignored. Similarly, when an international relations theorist describes a new theory it is necessary to define the elements which are essential to understanding the complexities of an international political system, explain…

Reflections on Reflexivity: Sociological Issues and Perspective

Sažetak This paper attempts to comprehensively concentrate and criticallyreflect upon the theoretical and methodological conception of sociological reflexivity. It thus concisely presents some relevant debates on reflexivity’s most influential sociological and epistemological definitions, as well as on its varied and complex relationship with the contentious notions of the self and spokespersonship. The conceptual elaboration on…

Mapuche handicrafts trading: Production of sense and socio-cultural reproduction

Sažetak The aim of this article is to study the characteristics and the dynamics of different ways of trade of handicrafts used by the producers belonging to the Mapuche communities in Lacar and Huiliches Departments in the Province of Neuquen, Argentina. The trade of handicrafts is of vital importance for the inhabitants of these areas…

Univerzalizacija holokausta na primjeru hrvatske politike prošlosti i spomen-područja Jasenovac

Sažetak Posljednjih godina u Europi raste broj interdisciplinarnih studija okolektivnom pamćenju, posebno u vezi s holokaustom. Ovaj članak se bavi novijim trendovima univerzalizacije i europeizacije holokausta kao negativnog mita o novoosnovanoj Europi nakon 1945. godine. Druga strana tog razvoja je njihov napet odnos prema novim postsocijalističkim naracijama u istočnoj i jugoistočnoj Europi. Te fenomene analizirati…

Myths about Borders and the Reconciliation Moment

Sažetak This article deals with the relevant historical and political myths, especially myths about borders, firstly regarding the nationalistic movements within the FPRY/SFRY (including political emigration myths), and the myths and counter-myths concerning the new states created in the 1990s. Methodologically, this article emphasizes the dynamics of these myths and observes them in their continuous…

Razumijevanje stavova studentica prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu

Sažetak Svrha: Istraživanje se bavi posljedicama i utjecaju koje televizijsko oglašavanje ima na opće stavove studentica prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu. Podatci su prikupljeni na temelju slučajnog uzorka od 299 studentica.Metode: Ispitanice iz pet velikih gradova poput Peshawara, Islamabada, Rawalpindija, Quette i Karachija su odgovorile na upitnik. Za analizu podataka korišteni su statistički postupci, poput…

Diskurs o „krizi zdravstvenog sustava” i novi model upravljanja zdravstvenom zaštitom u Québecu

Sažetak Tijekom prošlog desetljeća, javni diskurs o „krizi zdravstvenog sustava”u Québecu i Kanadi narastao je do takvih razmjera da je u očima mnogih Kvebečana i Kanađana kriza postala trajna značajka sektora zdravstvene zaštite. Na temelju analize članaka iz kvebečkog tiska, članak pokazuje kako diskurs o krizi pridonosi promicanju tržišno orijentiranog modela upravljanja zdravstvenom zaštitom te…

Pad povjerenja u postkomunističkim društvima: Slučaj Bugarske i Rusije

Sažetak Nakon pada komunizma u Bugarskoj i Rusiji, oblici podzemnih zajednica su ostali u kolektivnoj svijesti, a ljudi su se još više povukli u uski krug obitelji i prijatelja. Obiteljske spone postale su novi izvor pojverenja što za moguću posljedicu ima nisku razinu povjerenja prema vani. Povjerenje prema državnim institucijama i formalnim organizacijama dramatično je…

Oblik državnog uređenja Bosne i Hercegovine po Cutileirovom planu (18. ožujka 1992.) međunarodne zajednice

Sažetak Tijekom završne faze raspada Jugoslavije, u okolnostima koje vode državnom osamostaljenju njenih republika i koje u bitnome označava srpska velikodržavna agresija na Hrvatsku, dolazi i do konačne kristalizacije političkih ciljeva triju bosansko-hercegovačkih naroda. Tako krajem 1991. Srbi pristaju uz opciju stvaranja srpske državne tvorevine na dvije trećine bosansko-hercegovačkog teritorija s perspektivom njenog priključenja Srbiji….

Izborni sustav Bosne i Hercegovine: Kratki prikaz političkog pitanja i/ili tehničkog nesuglasja

Sažetak Daytonski mirovni pregovori održani su u zračnoj bazi Wright-Patterson u Ohiju, SAD, od 1.-21. studenog 1995. godine. Rezultirali su Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski mirovni sporazum) koji su potpisali predstavnici Republike Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Federalne Republike Jugoslavije, a svjedočili su predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke,…

Usklađenost pravnih propisa o dioničkim društvima u Bosni i Hercegovini s Uredbom o statutu europskog društva u svjetlu izmjena nacionalnog zakonodavstva o trgovačkim društvima

Sažetak S ciljem uspješne integracije u unutrašnje tržište Europske unije, Bosna i Hercegovina se 16.6.2009., potpisujući Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, obvezala poduzeti propisane mjere koje će omogućiti uspostavljanje funkcionalnog tržišnog gospodarstva putem osnivanja jedinstvenog ekonomskog prostora temeljenog na četirima slobodama kretanja. Stoga će intenziviranje dosadašnjih napora koji su učinjeni na polju harmonizacije domaćih propisa…

Međunarodna zajednica i scenariji budućnosti za Bosnu i Hercegovinu

Sažetak Ovo izlaganje sa skupa predstavljeno je na Panelu 3 “The future role of the International Community in Bosnia and Herzegovina” na međunarodnom skupu “Bosnia & Herzegovina – a Road towards Stabilization, Prosperity and European Integration“ koji je 5. i 6. studenog 2009. organizirao Mađarski institut za međunarodne odnose u Budimpešti. Izlaganje se bavi mogućim…

Postmoderno društvo: Koje su temeljne vrijednosne orijentacije?

Sažetak Političko ponašanje poput glasovanja ili lojalnosti političkim strankama danas je manje funkcija društvene strukture, a više izraz vrijednosne orijentacije koju izborno tijelo gaji. Nova istraživanja političke kulture rezultirala su mnogobrojnim nalazima koji se dotiču uloge dominantnih vrijednosnih orijentacija, poput postmaterijalizma, povjerenja, kao i roda, egalitarizma i individualizma. U ovom članku bavimo se pitanjem koje…

Posljednji kongres Saveza komunista Jugoslavije: uzroci, tijek i posljedice raspada

SažetakJugoslavija se tijekom osamdesetih suočila sa sve većom krizom koja je dovodila u pitanje i opstanak federacije. Sukobljene koncepcije uređenja Jugoslavije, bazirane u republičkim SK, konačno su se razišle na 14. izvanrednom kongresu SKJ u siječnju 1990. U članku je prikazan kontekst u kojem je Kongres održan kao i tijek istog. Uz to, izložene su…

Širenje javnog sustava pomoći u kućanstvu: pilot projekt u Sloveniji

Sažetak Neregularno plaćene kućne pomoćnice svojom djelatnošću u sferi kućanstva i kućanskih poslova preustrojavaju značenje socijalne države, te odnos između kućanskog i plaćenog rada u europskim društvima na temeljno privatan, neravnopravan i isključujući način. U okvirima politika EU, regulaciju neformalnih kućanskih poslova smatra se situacijom bez gubitnika jer odgovara na potrebe za sve većim i…

Enkulturacija i degenerativni princip

Sažetak Model enkulturacije koji predlažem operira s tezom kako su pojedinciintrinzično idiosinkrazijski. Potpora idiosinkraziji pojedinaca počinje na razini neurona te na kraju zahvaća i interindividualne fenomene. Kako bih potkrijepio svoj stav, oslanjam se na kognitivnu i društvenu teoriju, pogotovo rad neurologa Geralda Edelmana (2004.) i njegovu „teoriju selekcije neuronskih grupa” (TNGS) te Sahlinsa (2000.) injegove…

„Nisam sigurna što je, ali je bitno“ – analiza stavova studenata Sveučilišta u Rijeci o održivom razvoju

Sažetak U teorijskom dijelu rada daje se prikaz različitih pristupa i definicija održivog razvoja, analizira se uloga visokoškolskih institucija u promicanju ideje održivog razvoja i izloženi su rezultati dosadašnjih istraživanja koja se bave socijalno-ekološkom problematikom. U empirijskom dijelu rada izlažu se rezultati pilot istraživanja provedenog na Sveučilištu u Rijeci (2007.) na uzorku od 105 studenata….

Usporedba geopolitičkog značenja post-hladnoratovskih krugova proširenja NATO-a

Sažetak Proširenje NATO-a nakon hladnog rata, izvedeno u dva kruga s ukupno deset novih država primljenih u članstvo NATO-a, predstavlja ključan dobitak u izgradnji sigurnosne arhitekture post-hladnoratovske Europe, te je najznačajniji sigurnosni dobitak za Europu nakon raspada Varšavskog ugovora i SSSR-a. Dva kruga proširenja NATO-a bila su vrlo različita po svojem teritorijalnom opsegu, regionalnoj pripadnosti,…

Imperij kao predmet politološke analize

Sažetak Cilj ovog rada je razjasniti pojmovnu i praktičnu razliku između imperija i imperijalnih struktura s jedne, te države i pripadajućih odrednica s druge strane. Imperij se povijesno i prostorno diferencira, a zatim dovodi u vezu, te uspoređuje s konceptom hegemonije. Na kraju se daje mogući analitički okvir proučavanja imperija, koji se sastoji od kratkog…