U časopisu Suvremene teme osiguravamo standard etičnoga ponašanja u procesu objave rukopisa. Ovaj dokument je zamišljen kao pomoć uredništvima za primjenu dobre uredničke prakse u znanstvenom časopisu, a sastavljen je prema preporukama i kodeksima međunarodnih uredničkih udruga.

Dužnosti Uredništva časopisa:

 • Glavni urednik i članovi uredništva razmatraju rukopise temeljem njihove važnosti, i primjerenosti tematskim odrednicama časopisa, neovisno o autorovoj rasi, spolu, seksualnoj orijentaciji, etničkome podrijetlu, vjeroispovijesti, političkome svjetonazoru i slično
 • Uredništvo donosi konačnu odluku o prihvaćanju / neprihvaćanju rada za objavljivanje, pritom se pri donošenju konačne odluke o objavljivanju rada vodi mišljenjem recenzenta
 • Uredništvo mora osigurati objektivnu dvostruku recenziju svih radova objavljenih u časopisu
 • Uredništvo mora poticati odgovorno ponašanje
 • Uredništvo ne smije odavati podatke o zaprimljenom rukopisu, osim autoru, recenzentima, mogućim recenzentima, pomoćnicima urednika i dr.
 • Uredništvo mora osigurati povjerljivost podataka ili ideja dobivenih kroz prijavu rukopisa te spriječiti njihovu zlouporabu
 • U slučaju eventualnih žalbi na recenzijski postupak ili etičkih pritužbi, Uredništvo omogućuje autorima da se očituju. Sve žalbe treba istražiti i sačuvati dokumentaciju povezanu s time
 • Uredništvo je odgovorno za istragu eventualnih neetičkih praksi te u slučaju prekršaja koji su utvrdili uredništvo ili recenzenti, treba kontaktirati sve uključene strane
 • Prije ulaska u postupak recenzije, svi se rukopisi provjeravaju pomoću PlagScan alata, softvera za otkrivanje plagijata
 • Ako se prije objavljivanja otkrije akademsko ili etično kršenje, rukopis se odbacuje

Dužnosti recenzenta:

 • Recenzenti trebaju recenzije provoditi objektivno
 • Recenzenti trebaju jasno i argumentirano izražavati svoja stajališta
 • Trebaju voditi računa o povjerljivosti recenzentskog postupka i rukopis smatrati povjerljivim dokumentom, štititi integritet autora i rukopisa
 • Recenzenti su dužni voditi uočiti eventualni sukob interesa vezan uz rukopis te se u slučaju sukoba interesa izuzeti od recenzentskog postupka
 • Recenzenti trebaju upozoriti na eventualni izostanak izvora u rukopisu ili preklapanje rukopisa s nekim ranije objavljenim sadržajem ako primijete
 • Kod dvostrukih recenzija moguća su oprečna mišljenja pri čemu urednik može zatražiti mišljenje trećeg recenzenta

Odgovornosti autora:

 • Autori su dužni oblikovati rukopis u skladu s uputama autora
 • Autori trebaju rezultate i znanstveni doprinos prikazati točno i objektivno, kao i sve ostale podatke
 • Autori jamče da je njihov rad izvoran te u slučaju korištenja tuđih riječi, moraju ih navesti
 • Kod navođenja je potrebno koristiti propisane upute za navođenje literature
 • Slanjem rukopisa u časopis autor prihvaća sve potrebne provjere izvornosti rukopisa
 • Časopis Suvremene teme podupire otvoreni pristup znanstvenim radovima te su stoga svi članci i prikazi u potpunosti dostupni za čitanje i tiskanje, bez naknade, uz uvjet da se poštuju sva autorska prava, uključujući i pravo na copyright
 • U slučaju kršenja etičkih pravila, odnosno, plagiranja ili bilo kakvog nedoličnog ponašanja, izdavač će u suradnji s Uredništvom provesti istragu i sankcioniranje nedopuštenog ponašanja