Postmoderno društvo: Koje su temeljne vrijednosne orijentacije?

Sažetak Političko ponašanje poput glasovanja ili lojalnosti političkim strankama danas je manje funkcija društvene strukture, a više izraz vrijednosne orijentacije koju izborno tijelo gaji. Nova istraživanja političke kulture rezultirala su mnogobrojnim nalazima koji se dotiču uloge dominantnih vrijednosnih orijentacija, poput postmaterijalizma, povjerenja, kao i roda, egalitarizma i individualizma. U ovom članku bavimo se pitanjem koje…

The New Patterns of Warfare: Terrorism against Innocent Civilians

Sažetak Terrorism surfaces in a most brutal manner in the global conflicts inthe early 21st century. It is a question of a new form of terrorism that is different from classical terrorism by the French and Russian revolutionaries. This new form of struggle by religious fundamentalists and ethno-nationalists occurs in a band of countries from…