Suvremene teme – međunarodni časopis za društvene i humanističke znanosti

  • međunarodni je znanstveni časopis za društvene i humanističke znanosti
  • multidisciplinarnog je karaktera i objavljuje recenzirane radove iz područja politologije, sociologije, komunikacijskih znanosti, suvremene povijesti i ostalih srodnih disciplina koji se bave područjem jugoistočne Europe
  • objavljuje dosad neobjavljene radove pisane na hrvatskom i engleskom jeziku
  • objavljuje sljedeće kategorije radova: izvorne znanstvene članke, prethodna priopćenja, izlaganja sa znanstvenih skupova, pregledne radove, stručne radove, prikaze i recenzije
  • izlazi u elektroničkom obliku jednom godišnje
  • podupire otvorenost i dostupnost znanstvenog rada (open-access) te su svi radovi slobodno dostupni

Nakladnik

Sveučilište VERN’
Palmotićeva ulica 82/1
10 000 Zagreb, Republika Hrvatska
tel: +385 (0)1 4881 820
url: www.vern.hr
e-mail: st@vern.hr