Glavna urednica
Nikolina Borčić, Sveučilište VERN’, Hrvatska

Zamjenica glavne urednice
Mirela Holy, Sveučilište VERN’

Izvršni urednik
Marija Slijepčević, Sveučilište VERN’
Danijela Unić, Sveučilište VERN’

Tehnički urednik
Tomislav Štuka, Sveučilište VERN’

Urednički odbor
 • Krisztina Arató, Institut političkih znanosti, Pravni fakultet, ELTE, Budimpešta, Mađarska
 • Roland Axtmann, Sveučilište Swansea, Velika Britanija
 • Vlatko Cvrtila, Sveučilište VERN’, Zagreb, Hrvatska
 • Vladimíra Dvořáková, Odsjek političkih znanosti, Ekonomski fakultet, Prag, Češka
 • Gábor Halmai, Sveučilište Széchenyi, Győr; ELTE, Budimpešta, Mađarska
 • Dražen Lalić, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • Jan-Erik Lane, Sveučilište u Ženevi, Švicarska
 • Pero Maldini, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska
 • Rafaelle Marchetti, LUISS, Rim; Sveučilište Napoli-Orientale, Napulj, Italija
 • Ivan Markešić, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
 • Anđelko Milardović, Institut za migracije i narodnosti; Centar za politološka istraživanja, Zagreb, Hrvatska
 • Davor Pauković, University of Dubrovnik, Dubrovnik, Hrvatska
 • Vjeran Pavlaković, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • Mladen Puškarić, Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 • Višeslav Raos, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, Hrvatska
 • Philippe Schmitter, European University Institute, Firenca, Italija
 • Máté Szabó, Institut političkih znanosti, Pravni fakultet, ELTE, Budimpešta, Mađarska
 • Goran Škvarč, CARNet – Hrvatska akademska istraživačka mreža, Zagreb, Hrvatska
 • Luk Van Langenhove, Sveučilište Ujedinjenih naroda (UNU-CRIS), Bruges, Belgija
 • Pierre Vercauteren, Katoličko sveučilište u Monsu, Belgija
 • Davorka Vidović, Centar za politološka istraživanja, Zagreb, Hrvatska

Lektura
Vicko Krampus

UDK priprema
Danijela Unić, Sveučilište VERN’

Grafička priprema
Kristina Slunjski Rajak