Postmoderno društvo: Koje su temeljne vrijednosne orijentacije?

Sažetak

Političko ponašanje poput glasovanja ili lojalnosti političkim strankama danas je manje funkcija društvene strukture, a više izraz vrijednosne orijentacije koju izborno tijelo gaji. Nova istraživanja političke kulture rezultirala su mnogobrojnim nalazima koji se dotiču uloge dominantnih vrijednosnih orijentacija, poput postmaterijalizma, povjerenja, kao i roda, egalitarizma i individualizma. U ovom članku bavimo se pitanjem koje još nije razriješeno u istraživanju političke kulture, naime pitanjem jesu li dominantne vrijednosne orijentacije neovisne jedne o drugima. Pokazujemo kako je to doista slučaj, što znači da obični ljudi imaju višestruke vrijednosne orijentacije koje povećavaju kompleksnost politike u postmodernom društvu. Uistinu nije moguće govoriti o jednom sklopu vrijednosti koji bi konstituirao vrijednosni sklop samog postmodernog društva.

Similar Posts