The War of the Myths: Creating the Founding Myth of Kosovo Albanians

Sažetak Poseban albanski karakter prisutan je u oblikovanju kosovske državnosti. Službena politika povijesti i identiteta umanjuju važnost ostalih etnničkih zajednica i usredotočuje se na albansku mitologiju, predstavljenu kroz mješavinu sadašnjih i povijesnih ličnosti, događaja, mjesta i sjećanja. Integrativno i usmjereno Europi, Kosovo je sve više partikularno i albansko iznutra, ostavljajući mnoge dvojbe i neizvjesnosti o…