Feminizam i demokracija: Stoje li žene iza ženskih predstavnica?

Sažetak Ovaj članak proučava zahtjeve za rodnim paritetom u političkom predstavljanju te načine na koji oni odgovaraju na česte optužbe za esencijalizam koji je implicitan takvim zahtjevima. Prvi dio dotiče se argumenata koji su pokušali izbjeći evociranje razlike muškaraca i žena jednostavnim apeliranjem na pravdu među spolovima. Tvrdi se kako su ti argumenti, osim što…

Ponovno čitanje Društva spektakla nakon 11. rujna

Sažetak U ovom se članku želi vratiti i dati vlastiti doprinos teoriji spektakla kroz usporedbu modela spektakla kojeg uveo Guy Debord u svojoj knjizi Društvo spektakla i novog tipa spektakla – spektakla straha, ovdje predočenog kroz 11. rujna. Komparirajući Debordov model s ovim novim tipom spektakla, uočavaju se ključne razliku tih dvaju tipova te se…

The War of the Myths: Creating the Founding Myth of Kosovo Albanians

Sažetak Poseban albanski karakter prisutan je u oblikovanju kosovske državnosti. Službena politika povijesti i identiteta umanjuju važnost ostalih etnničkih zajednica i usredotočuje se na albansku mitologiju, predstavljenu kroz mješavinu sadašnjih i povijesnih ličnosti, događaja, mjesta i sjećanja. Integrativno i usmjereno Europi, Kosovo je sve više partikularno i albansko iznutra, ostavljajući mnoge dvojbe i neizvjesnosti o…

Doprinos vladajućih bosansko-hercegovačkih stranaka izbijanju rata u Bosni i Hercegovini

Sažetak Po esencijalnom dijelu svog ustavnog određenja (Ustav 1974.) Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina (BiH) bila je definirana kao tvorevina triju konstitutivnih, suverenih i međusobno jednakopravnih naroda: Hrvata, Srba i Muslimana (Bošnjaka). Političko-pravni model zasnovan na tom određenju svakom je od triju naroda trebao osigurati potpunu zaštitu nacionalnih pozicija. Međutim, Savez komunista BiH do samog…

Europska unija i Južni Kavkaz (Armenija, Azerbajdžan, Gruzija)

Sažetak Kraj Hladnog rata i dezintegracija Sovjetskog saveza uzrokovali su radikalne promjene u cjelokupnoj međunarodnoj zajednici. Takvo stanje otvorilo je i nove mogućnosti za Europsku Uniju u smislu potrebe redefiniranja vanjske politike prema Istočnoj Europi i Južnom Kavkazu. Ovaj rad prikazat će razvoj bilateralnih odnosa Europske unije s državama Južnog Kavkaza (Armenija, Azerbajdžan i Gruzija)…

Politička dimenzija protupobunjeničke operacije: usporedba dviju protupobunjeničkih operacija u Afganistanu

Sažetak Intervencija SSSR-a u Afganistanu od 1979. do 1989. godine i trenutačna saveznička intervencija pod vodstvom SAD-a u istoj zemlji u mnogočemu se razlikuju, ali imaju i puno toga zajedničkog. Uzroci i krajnji ciljevi zbog kojih su započete razlikuju se, kao i početni pristupi, no protokom vremena obje su prerasle u protupobunjeničke operacije. Obje su…