Editor’s Note

Dragi čitatelji, pred nama je novi broj Suvremenih tema. U ovom broju donosimo četiri znanstvena članka i tri prikaza knjiga. Luka Jović, Erik Brezoveci Andreja Sršen istražuju u kojoj su mjeri programi političkih stranaka relevantni za biračkepreferencije na lokalnim izborima u gradu Zaprešiću. Marijana Musladin razmatra konceptregionalne sigurnosti na primjeru Sjeverne Makedonije, s posebnim osvrtom…

Oraclum Intelligence Systems Case Study: Usage of Big Data in the Political Elections Prediction

Sažetak Oraclum Intelligence Systems (OIS) tvrtka je koja koristi podatke s društvenih medija i analizira te informacije u svrhu predviđanja izbornih rezultata. Tvrtka je uspješno prognozirala ishode Brexita i predsjedničkih izbora u SAD-u. Upravo su analitičari ove tvrtke ispravno predvidjeli rezultate u gotovo svim oscilirajućim saveznim državama (Pensilvanija, Florida, Sjeverna Karolina i Ohio), pa čak…

Local politics in the Republic of Croatia and the era of reflexive modernity: an example of the 2017 local elections in the town of Zaprešić

Sažetak Ovaj rad polazi od pretpostavke kako biračko tijelo jedinica lokalne samouprave urbanog područja, točnije grada Zaprešića, nije svjesno sličnosti razmišljanja i ideja o pojedinim temama vezanim uz grad u kojemu žive. U tom kontekstu, ciljevi rada jesu ustvrditi važnost političkih programa pri odabiru biračkih preferencija u gradu Zaprešiću. Drugim riječima, istražuje se u kojoj…

Northern Macedonia in the context of regional security

Sažetak U članku se razmatra koncept regionalne sigurnosti na primjeru Sjeverne Makedonije, s posebnim osvrtom na odnos albanske nacionalne manjine i makedonske većine. U tom smislu donosi se kratak pregled razvoja njihovih odnosa od raspada Jugoslavije. Kratko će se objasniti i pozadina sukoba iz 2001. između albanske paravojne nacionalne oslobodilačke vojske i makedonske policije koji…

Talents of VERN’ University of Applied Sciences Teachers According to Gallup Clifton StrengthsFinder 2.0 questionnaire

Sažetak Cilj ovog rada je identificirati talente osobe iz Cliftonovog StrengthsFinder 2.0 upitnika koje se najčešće pojavljuju kod nastavnika na Veleučilištu VERN’ i usporediti ih prema spolu, katedri kojojpripadaju te involviranosti u poslovne procese. Nastavnici Veleučilišta VERN’ (N=59) ispunili su StrengthsFinder 2.0 upitnik i dobili svojih pet ključnih talenata koji ih opisuju. Distribucija tema uspoređivana…

Gabrijela Kišiček: Retorika i politika, Jesenski i Turk, Zagreb, 2018., 203 str.

Objavljivanje knjige Gabrijele Kišiček Retorika i politika 2018. godine u izdanju Jesenski i Turkpredstavlja značajan doprinos u naobrazbi profesionalaca koji se bave javnim političkim govorom, ali i studenata koji su u potrazi za kvalitetnom retoričkom literaturom. Autorica Gabrijela Kišiček svoj retorički autoritet gradi kao predavačica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao…

Gerd Leonhard: Technology vs. Humanity – The coming clash between man and machine, Fast Future Publishing, 2016, 210 str.

Živimo u uzbudljivom i pomalo zastrašujućem vremenu eksponencijalnih promjena, u kojemje najvažnije biti spreman za nepredvidljivu budućnost. Upozorava nas to ova knjiga poznatogšvicarskog futurologa, govornika i savjetnika za budućnost, Gerda Leonharda čija tema je odnosljudi i tehnologija. Pisana je čitkim stilom, u kojem autor koristi provokativna retorička pitanja icitate drugih mislioca, pisaca ili poznatih osoba…