Uvodna riječ

Godinu je obilježio početak rata u Ukrajini i ratni diskurs koji je unio neizvjesnost u sve domene našeg života. Mogućnost proširenja rata te ekonomske i energetske posljedice izazvane ratom u Ukrajini dodatno su nakon pandemije dovele u pitanje koncept međunarodne sigurnosti i političke odgovornosti. Tijekom ove godine Hrvatska je prošla i proces priprema za uvođenja…

Uvodna riječ – 2021.

„Duh vremena“ u kojem živimo gotovo ultimativno od nas zahtijeva agilnost i proaktivnost u komunikaciji, ali i u svim drugim aktivnostima u različitim područjima društvenog života. Imperativi današnjeg vremena i kompleksnost svijeta u kojem živimo čine nužnim sinergijski pristup, koji posebno dolazi do izražaja u diversificiranom području društvenih znanosti. S obzirom na to, ovaj broj…

Uvodna riječ – 2020

Vjerujem da ćemo ovu 2020. godinu zauvijek pamtiti. Koncepti individualne i/ili glokalne (eng.glocal) sigurnosti, međudržavne komunikacije, političke odgovornosti i mnogi drugi mijenjaju seuslijed pandemije koja sa sobom nosi i potencijal brojnih kriza. Kako se mijenjaju koncepti, tako se mijenjaju i paradigme komunikacije. Stare se ruše, a nove još nisu u potpunosti vidljive.Ovaj broj časopisa, nastao…

Gabrijela Kišiček: Retorika i politika, Jesenski i Turk, Zagreb, 2018., 203 str.

Objavljivanje knjige Gabrijele Kišiček Retorika i politika 2018. godine u izdanju Jesenski i Turkpredstavlja značajan doprinos u naobrazbi profesionalaca koji se bave javnim političkim govorom, ali i studenata koji su u potrazi za kvalitetnom retoričkom literaturom. Autorica Gabrijela Kišiček svoj retorički autoritet gradi kao predavačica na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao…