Realna ekonomska konvergencija u Europskoj uniji i eurozoni – pouke za Hrvatsku

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.13.1.5 Cilj je ovog istraživanja ispitati teorijske osnove konvergencije i utvrditi dinamiku promjena ekonomskih performansi zemalja Europske unije ovisno o pripadnosti eurozoni. Svrha je dobiti nalaze o ostvarivanju realne konvergencije i o promjenama ekonomskih performansi u uvjetima krize. Nalazi mogu biti relevantni za Hrvatsku koja od 1. 1. 2023. postaje članica eurozone. Ekonomske…

Perspektive jačanja suradnje NATO-a i Europske unije u kontekstu regionalne i globalne sigurnosti

Sažetak Euroatlantska zajednica se suočava s novim izazovima – u trenutku kada se SAD sve više okreću području Azije i Pacifika, europske države će morati preuzeti znatno više odgovornosti u osiguranju europske sigurnosti. S obzirom da će se zaokret u obrambenoj politici SAD-a odraziti na transatlantske i euroatlantske odnose, te čak dovesti do „repozicioniranja“ SAD-a…

Proces zamjene hrvatske kune eurom i očekivani utjecaj na gospodarska kretanja

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.4 Sažetak Zadatak rada je istražiti tijek operacionalizacije procesa zamjene hrvatske kune eurom i utvrditi realne mogućnosti Republike Hrvatske za ispunjavanje četiri obvezna Kriterija nominalne konvergencije. Cilj je rada usmjeren na potvrđivanje hipoteze da će uvođenje eura donijeti pozitivne promjene životnog standarda hrvatskih građana, kvalitetnu platformu za uspješnije poslovanje gospodarskih subjekata i pozitivan trend…