Uvodna riječ

Godinu je obilježio početak rata u Ukrajini i ratni diskurs koji je unio neizvjesnost u sve domene našeg života. Mogućnost proširenja rata te ekonomske i energetske posljedice izazvane ratom u Ukrajini dodatno su nakon pandemije dovele u pitanje koncept međunarodne sigurnosti i političke odgovornosti. Tijekom ove godine Hrvatska je prošla i proces priprema za uvođenja…

Cyber psihologija – pregled ključnih istraživačkih područja i nalaza

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.13.1.1 Od njezinog prvog službenog spominjanja (sredinom 90-ih godina) do danas, Cyber se psihologija prometnula u jedno od najpropulzivnijih istraživačkih područja psihologije. Iako se konceptualno naslanja na psihologiju medija, te čini svojevrsnu njezinu ekstenziju, specifičnosti interakcije ljudi s novim tehnologijama stvorile su potrebu za novim teorijskim okvirima i istraživanjima. U ovom preglednom radu…

Analiza političke komunikacije na društvenim mrežama tijekom predizborne kampanje za parlamentarne izbore 2020.

Izvorni znanstveni članak: https://doi.org/10.46917/st.13.1.2 Politička komunikacija koristi sve raspoložive kanale, a društvene mreže jedan su od najkorištenijih izvora komunikacije u predizbornim periodima. Istraživanja često pokazuju kako u političkoj komunikaciji društvene mreže ostaju nedovoljno iskorišten potencijal, naročito u području dvosmjerne komunikacije i interaktivnosti s građanima. Na kojoj su razini bile političke stranke u parlamentarnim izborima utvrđuje…

Marketing communication of prevention measures during the pandemic in Croatia

Izvorni znanstveni članak: https://doi.org/10.46917/st.13.1.3 The COVID-19 pandemic has opened up a debate on official health communication and thus  set a new norm in the healthcare marketing. In the focus of the analysis of this paper is marketing communication of the Croatian COVID-19 vaccine campaign Misli na druge – cijepi se! (Think of others – get…

Representation of the nursing profession in Croatian daily newspapers during the COVID-19 pandemic

Izvorni znanstveni članak: https://doi.org/10.46917/st.13.1.4 This paper presents a content analysis conducted with the aim of determining the differences in representation as well as in media coverage and reporting on nurses in Croatia’s daily newspapers at the beginning of the COVID-19 crisis in Croatia and in the period before the crisis. The content analysis confirmed the…

Realna ekonomska konvergencija u Europskoj uniji i eurozoni – pouke za Hrvatsku

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.13.1.5 Cilj je ovog istraživanja ispitati teorijske osnove konvergencije i utvrditi dinamiku promjena ekonomskih performansi zemalja Europske unije ovisno o pripadnosti eurozoni. Svrha je dobiti nalaze o ostvarivanju realne konvergencije i o promjenama ekonomskih performansi u uvjetima krize. Nalazi mogu biti relevantni za Hrvatsku koja od 1. 1. 2023. postaje članica eurozone. Ekonomske…

Studentska percepcija karizmatičnih osoba u Republici Hrvatskoj

Prethodno priopćenje: https://doi.org/10.46917/st.13.1.6 Za stručnost, kao najvažniju i najcjenjeniju osobinu dobroga govornika, može se reći da je i danas jednako važna kao i u antičko doba. Još je Ciceron govorio kako dobar govornik mora biti mudar, posjedovati široko znanje i visoku razinu opće kulture. I suvremeni autori naglašavaju važnost stručnosti, kompetencije i znanja, kao primarnih,…

Izvještavanje o slučaju obiteljskoga nasilja u hrvatskim nacionalnim i regionalnim novinama (studija slučaja)

Prethodno priopćenje: https://doi.org/10.46917/st.13.1.7 Cilj je ovoga rada analizirati i usporediti medijsko izvještavanje o slučaju obiteljskoga nasilja na studiji slučaja (ubojstvo bivše supruge 14. listopada 2020. u Koprivnici) u nacionalnim i regionalnim novinama da bi se utvrdilo postoji li razlika u pristupu i načinu izvještavanja. Analizira se poštuju li novinari Kodeks časti hrvatskih novinara u izvještavanju,…