Realna ekonomska konvergencija u Europskoj uniji i eurozoni – pouke za Hrvatsku

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.13.1.5

Cilj je ovog istraživanja ispitati teorijske osnove konvergencije i utvrditi dinamiku promjena ekonomskih performansi zemalja Europske unije ovisno o pripadnosti eurozoni. Svrha je dobiti nalaze o ostvarivanju realne konvergencije i o promjenama ekonomskih performansi u uvjetima krize. Nalazi mogu biti relevantni za Hrvatsku koja od 1. 1. 2023. postaje članica eurozone. Ekonomske performanse nacionalnih ekonomija izražene su bruto domaćim proizvodom po stanovniku. Za utvrđivanje konvergencije primijenjeni su koncepti mjerenja: sigma, beta, gama i delta u razdoblju 2010. – 2019. godine. Identifikacija promjena ekonomskih performansi u uvjetima krize provedena je na temelju podataka za 2009. godinu i 2020. godinu. Rezultati istraživanja sadržani su u identificiranim razlikama između definiranih skupina zemalja u ostvarivanju realne konvergencije u promatranom desetogodišnjem razdoblju i u ostvarenim ekonomskim performansama u kriznim uvjetima.

Full article

Similar Posts