Proces zamjene hrvatske kune eurom i očekivani utjecaj na gospodarska kretanja

Pregledni rad
https://doi.org/10.46917/st.12.1.4

Abstract

Zadatak rada je istražiti tijek operacionalizacije procesa zamjene hrvatske kune eurom i utvrditi realne mogućnosti Republike Hrvatske za ispunjavanje četiri obvezna Kriterija nominalne konvergencije. Cilj je rada usmjeren na potvrđivanje hipoteze da će uvođenje eura donijeti pozitivne promjene životnog standarda hrvatskih građana, kvalitetnu platformu za uspješnije poslovanje gospodarskih subjekata i pozitivan trend ukupnih makroekonomskih pokazatelja. Korištenjem sekundarnih izvora podataka, javno dostupnih službenih publikacija i analizom internetskih izvora te primjenjujući metode komparacije, sinteze i indukcije, došlo se je do najvažnijih rezultata istraživanja: za Hrvatsku postoji realna mogućnost ostvarenja sva četiri Kriterija nominalne konvergencije: stabilnosti cijena, održivosti javnih financija, stabilnosti tečaja i konvergencije dugoročnih kamatnih stopa i da 2023. godine uđe u europodručje. Porast životnog standarda građana, blagi rast cijena, uklanjanje valutnih rizika, smanjenje troškova zaduživanja,
poticanje međunarodne razmjene, povećanje stranih ulaganja te brži gospodarski rast i razvoj prednosti su koje će Hrvatskoj donijeti zamjena hrvatske kune eurom.

Similar Posts