Uvodna riječ – 2021.

„Duh vremena“ u kojem živimo gotovo ultimativno od nas zahtijeva agilnost i proaktivnost u komunikaciji, ali i u svim drugim aktivnostima u različitim područjima društvenog života. Imperativi današnjeg vremena i kompleksnost svijeta u kojem živimo čine nužnim sinergijski pristup, koji posebno dolazi do izražaja u diversificiranom području društvenih znanosti. S obzirom na to, ovaj broj…

Što je sve film?

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.1 Sažetak U radu se sažeto daju jezgrene teorijske odrednice filma, odnosno audiovizualnog djela i područja, one koje su relevantnim orijentirima pogodne za empirijska istraživanja. Prvo, filmsko djelo je ograničena tvarna pojava u ljudskom okružju, njome se može baratati i prema njoj nekako životno odnositi. Drugo, posrijedi je tehnološki temeljena izrađevina, koja je uvjetovana…

Mržnja ili ljubav na Facebooku: Analiza sentimenta korisničkih komentara

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.2 Sažetak Oslanjajući se na ideju kako internet i društvene mreže mogu povećati uključivanje građana u politiku, u ovom radu pokušavamo odgovoriti koji je dominantan sentiment komentara koje korisnici objavljuju na Facebook stranicama političara na funkcijama. Kako bi odgovorili na ovo pitanje, najprije je provedena računalna analiza sentimenta u program NVivo na gotovo…

Analiza verbalne komunikacije i usporedba pobjedničkih govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.3 Sažetak Javni govor državnika oduvijek je fokus analize i tema razmišljanjastručnjaka, ali i medija i građana, pogotovo ako se radi o javnojkomunikaciji najviših državnih instanci. Moderno govorništvo i teorijejavne komunikacije u konstantnoj su promjeni, a nove tehnologijerapidno ih vode k oplemenjivanju novitetima, no i k njegovanju većustaljenih standarda. Analiza verbalne komunikacije predsjednikadržava…

Proces zamjene hrvatske kune eurom i očekivani utjecaj na gospodarska kretanja

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.4 Sažetak Zadatak rada je istražiti tijek operacionalizacije procesa zamjene hrvatske kune eurom i utvrditi realne mogućnosti Republike Hrvatske za ispunjavanje četiri obvezna Kriterija nominalne konvergencije. Cilj je rada usmjeren na potvrđivanje hipoteze da će uvođenje eura donijeti pozitivne promjene životnog standarda hrvatskih građana, kvalitetnu platformu za uspješnije poslovanje gospodarskih subjekata i pozitivan trend…

Percepcija generacijskih razlika u poslovnom ponašanju pripadnika generacija X i Y

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.5 Sažetak Pregledom postojeće literature moguće je zaključiti kako sekarakteristike i sklonosti pojedinih generacija bitno razlikuju, što dovodido nesporazuma u poslovnoj komunikaciji. U ovom radu ispitano je 144zaposlenika, pripadnika generacije X i Y radi utvrđivanja preferiranihoblika komunikacije i učestalosti međusobnih nesporazuma. Takođerispitana su međusobna viđenja po različitim elementima radnogponašanja, deriviranih iz prijašnjih istraživanja. Rezultati…

Institucionalni ustroj i formulacija politike srednjeg strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj: preliminarna analiza

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.6 Sažetak Ovaj rad predstavlja preliminarno testiranje eksplanatornog modelaformulacije, a onda i razvoja institucionalnog ustroja politike srednjegstrukovnog obrazovanja u Hrvatskoj. Nalazi su bazirani na analiziliterature i devet dubinskih, polu-strukturiranih intervjua s istraživačimai stručnjacima koji se bave akterima ključnim za formulaciju ove politike(odgovorna tijela središnje države, županije, političke stranke, udrugeposlodavaca i sindikati). Prvi dio…

Odnosi s javnošću u hrvatskim neprofitnim organizacijama na primjeru udruga osoba s invaliditetom

Stručni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.7 Sažetak U Hrvatskoj se razvoj društveno odgovornog ponašanja odvija vrlosporo. Stoga je glavni cilj neprofitnih organizacija iznaći rješenjaza socijalne probleme koje državne strukture nisu pravovremenodetektirale, dok je njihova misija podrška društvu (uglavnommarginalnim skupinama), jačanju humanosti i volonterstva i podizanjusvijesti javnosti o društveno relevantnim pitanjima. Ovaj rad bavi seodnosima s javnošću u neprofitnim organizacijama…