Uzroci međunarodne neučinkovitosti u Bosni i Hercegovini (1992.-2014.)

Sažetak

Angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini otpočeo je prije dvadesetak godina te još uvijek traje bez naznaka svog okončanja. Njegov temeljni cilj bio je kreacija unutarnjeg uređenja kojim bi se harmonizirali međunacionalni odnosi unutar Bosne i Hercegovine te kojim bi se toj zemlji omogućila stabilnost i prosperitet. S obzirom da su bosanskohercegovački Hrvati, Srbi i Muslimani (Bošnjaci) još po Ustavu Socijalističke Republike BiH imali statuse konstitutivnih, suverenih i međusobno jednakopravnih naroda, u osnovi je valjalo iznaći odgovarajući oblik složenog ustroja. Prihvaćanje upravo takvog uređenja, inicijalno očitovanog u formi Cutileirovog plana (18. ožujka 1992.) bilo je i jednim od preduvjeta međunarodnog priznanja BiH. Međutim, refleksije bosanskohercegovačkih ratnih zbivanja na međunarodnoj sceni dovele su još tijekom druge polovice 1992. do snažne afirmacije koncepta unitarne Bosne i Hercegovine u relevantnim međunarodnim krugovima. Pokušaji nametanja tog koncepta, kojeg su podržavali Bošnjaci, a odbijali Hrvati i Srbi, u bitnom su umanjivali sposobnost međunarodne zajednice u zaustavljanju samoga rata. Nakon rata predstavljaju glavni razlog zašto washingtonsko-daytonski model ustroja Bosne i Hercegovine ne uspijeva postati funkcionalnim rješenjem za tu državu.

Similar Posts