Uvodna riječ – 2021.

„Duh vremena“ u kojem živimo gotovo ultimativno od nas zahtijeva agilnost i proaktivnost u komunikaciji, ali i u svim drugim aktivnostima u različitim područjima društvenog života. Imperativi današnjeg vremena i kompleksnost svijeta u kojem živimo čine nužnim sinergijski pristup, koji posebno dolazi do izražaja u diversificiranom području društvenih znanosti. S obzirom na to, ovaj broj Suvremenih tema koncipiran je tako da svaki pojedini članak zastupa jedno od tematskih područja našeg časopisa, koja u svojoj komplementarnosti i međupovezanosti vjerno ocrtavaju konture društvenog trenutka u kojem živimo.

Broj otvara članak Hrvoja Turkovića koji donosi prikaz jezgrenih teorijskih odrednica filma, odnosno audiovizualnog djela.

Članak Milice Vučković pokušava odgovoriti na pitanje koji je dominantan sentiment komentara koje korisnici ostavljaju na Facebook fan stranicama političara na vlasti.

Politička komunikacija u središtu je i rada autorica Stane Odak Krasić i Valentine Pavlović. Autorice u svome članku analiziraju različite aspekte verbalne komunikacije pobjedničkih govora posljednja dva predsjednika i predsjednice Republike Hrvatske, komparirajući načine izvedbe i argumentacijske razine sadržaja njihovih govora.

Nakon političke komunikacije, bavimo se financijskom komunikacijom, odnosno analizom mogućih utjecaja procesa zamjene hrvatske kune eurom na gospodarska kretanja. Autorice Vesna Cvitanović i Petra Širanović u članku prikazuju operativni aspekt procesa zamjene valute, daju procjenu kvalitete stanja pojedinih kriterija nominalne konvergencije u hrvatskom gospodarstvu te nam pružaju uvid umoguće posljedice toga procesa u kontekstu kretanja ključnih makroekonomskih pokazatelja.

U sljedećem članku Ana Pećanić i Irena Miljković Krečar bave se temom percepcije generacijskih razlika u poslovnom ponašanju pripadnika generacija X i Y. Autorice u radu ukazuju na razlike u karakteristikama poslovnog ponašanja, koje su ujedno često i uzroci određenih nesporazuma u poslovnoj komunikaciji.

Nikola Buković u svome radu predstavlja preliminarnu analizu institucionalnog ustroja i formulacije politike srednjeg strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj, utemeljenu na relevantnoj literaturi i istraživačkim intervjuima sa stručnjacima koji se bave akterima ključnim za formulaciju ove politike.

Stručni rad Ivane Kučine i Krešimira Dabe problematizira odnose s javnošću u neprofitnim organizacijama na primjeru udruga osoba s invaliditetom, istražujući percepcije i stavove o važnosti djelatnosti odnosa s javnošću za udruge osoba s invaliditetom.

Ovogodišnji broj zaključujemo prikazom knjige Patricka Deneena iz 2020. godine pod naslovom „Zašto liberalizam nije uspio“.

Uz sve društvene izazove koje je donijela druga godina pandemije, ona je ujedno ukazala i na važnost interdisciplinarnog pristupa i nužnost globalne suradnje u njihovom prevladavanju i saniranju. No, za razliku od prethodne, prve pandemijske godine, kada su znanstvenim diskursom dominirale teme vezane uz COVID-19, u drugoj godini pandemije razvidno je nastojanje autora da tematski izađu izvan tih okvira. Nadajmo se da je i to pokazatelj uspješnog prevladavanja ove krize.

Nikolina Borčić, glavna urednica

Similar Posts