Ponovno čitanje Društva spektakla nakon 11. rujna

Sažetak U ovom se članku želi vratiti i dati vlastiti doprinos teoriji spektakla kroz usporedbu modela spektakla kojeg uveo Guy Debord u svojoj knjizi Društvo spektakla i novog tipa spektakla – spektakla straha, ovdje predočenog kroz 11. rujna. Komparirajući Debordov model s ovim novim tipom spektakla, uočavaju se ključne razliku tih dvaju tipova te se…