Razumijevanje stavova studentica prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu

Sažetak Svrha: Istraživanje se bavi posljedicama i utjecaju koje televizijsko oglašavanje ima na opće stavove studentica prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu. Podatci su prikupljeni na temelju slučajnog uzorka od 299 studentica.Metode: Ispitanice iz pet velikih gradova poput Peshawara, Islamabada, Rawalpindija, Quette i Karachija su odgovorile na upitnik. Za analizu podataka korišteni su statistički postupci, poput…