Aktivacija mladih u hrvatskom društvu: kakva je uloga financijskih ograničenja

Pristupni rad: https://doi.org/10.46917/st.14.1.5 Prethodna istraživanja ukazuju na smanjenje tradicionalnih oblika aktivacije mladih u hrvatskom društvu. Pri tome se financijska ograničenja koja potencijalno utječu na participaciju mladih često ne analiziraju eksplicitno, već implicitno putem socioekonomskog položaja mladih u društvu. U ovom se radu analizira u kojoj mjeri mlade osobe same navode financijska ograničenja kao prepreku za…

„Znam da ništa ne znam“: politička kompetencija i politička participacija među mladima u Zagrebu

Sažetak Mladi su, kao indikator stanja društva, oduvijek bili zanimljivi istraživačima. Njihovi stavovi, vrijednosti, kompetencije, ali i ponašanja lakmus su papir kojim se mogu solidno objasniti šire društvene tendencije pojedinog društva. U članku se analizira razina političke kompetencije, kao i razina političke participacije zagrebačke mladeži. Politička kompetencija i politička participacija dvije su odrednice kvalitetnog funkcioniranja…