Mržnja ili ljubav na Facebooku: Analiza sentimenta korisničkih komentara

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.2 Sažetak Oslanjajući se na ideju kako internet i društvene mreže mogu povećati uključivanje građana u politiku, u ovom radu pokušavamo odgovoriti koji je dominantan sentiment komentara koje korisnici objavljuju na Facebook stranicama političara na funkcijama. Kako bi odgovorili na ovo pitanje, najprije je provedena računalna analiza sentimenta u program NVivo na gotovo…