Posljednji kongres Saveza komunista Jugoslavije: uzroci, tijek i posljedice raspada

Sažetak
Jugoslavija se tijekom osamdesetih suočila sa sve većom krizom koja je dovodila u pitanje i opstanak federacije. Sukobljene koncepcije uređenja Jugoslavije, bazirane u republičkim SK, konačno su se razišle na 14. izvanrednom kongresu SKJ u siječnju 1990. U članku je prikazan kontekst u kojem je Kongres održan kao i tijek istog. Uz to, izložene su strategije i ciljevi pojedinih republičkih
organizacija i posljedice raspada SKJ. Izvanredni 14. kongres SKJ predstavlja važnu epizodu u procesu raspada Jugoslavije. Na njemu su raspršene iluzije o jedinstvenom SKJ i snazi koja može izvesti zemlju iz krize. Jugoslavija je nakon Kongresa zakoračila u još neizvjesnije razdoblje, bez značajnije kohezivne snage koja bi dovela do nekog kompromisa.

Similar Posts