Razumijevanje stavova studentica prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu

Sažetak

Svrha: Istraživanje se bavi posljedicama i utjecaju koje televizijsko oglašavanje ima na opće stavove studentica prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu. Podatci su prikupljeni na temelju slučajnog uzorka od 299 studentica.Metode: Ispitanice iz pet velikih gradova poput Peshawara, Islamabada, Rawalpindija, Quette i Karachija su odgovorile na upitnik. Za analizu podataka korišteni su statistički postupci, poput deskriptivne statistike, T-statistike, korelacija i regresije. Rezultati: Rezultati istraživanja pokazuju da studentice imaju negativne stavove o etičkim i socijalnim posljedicama televizijskog oglašavanja. S druge strane, imaju pozitivne stavove o ekonomskim učincima televizijskog oglašavanja. Studentice zahtjevaju više zakonske regulative koja bi kontrolirala televizijsko oglašavanje. Rezultati upućuju na to da postoji značajan pozitivan opći stav prema televizijskom oglašavanju u Pakistanu. Studija je predvidjela pozitivnu korelaciju između posljedica/ učinaka i općeg stava studentica prema televizijskom oglašavanju. Preporuke: Preporuke studije za oglašivače i zakonodavce odnose se na preuzimanje veće odgovornosti u rastućim etičkim, socijalnim i regulatornim pitanjima s kojima se susreću studentice u pogledu televizijskog oglašavanja. Osim toga, studija može biti korisno polazište za buduća istraživanja i komparacije.

Similar Posts