Provjera modela socijalno-poduzetničke namjere na uzorku studenata psihosocijalnog i poduzetničkog smjera

Sažetak

Provedenim istraživanjem testiran je teorijski model socijalno-poduzetničke namjere. Istraživanje je provedeno na uzorku od 786 studenata, od kojih je 384 studenata poduzetničkih, a 402 psihosocijalnih studija. Hijerarhijskom regresijskom analizom potvrđen je teorijski model kod obje grupe studenata. Poželjnost i ostvarivost socijalnog poduzetništva značajno doprinose objašnjenju socijalno-poduzetničke namjere i objašnjavaju 39 % varijance. Empatija i spremnost na pomoć objašnjavaju 15 % varijance poželjnosti socijalnog poduzetništva, a pri objašnjenju ostvarivosti socijalnog poduzetništva značajni su prediktori poduzetnička sklonost, specifična poduzetnička samoučinkovitost te mjere procjene socijalnog kapitala. Ti prediktori zajedno objašnjavaju 21 % varijance kod studenata poduzetničkih studija i 49 % varijance kod studenata psihosocijalnih studija. Kod studenata psihosocijalnih studija, značajnim prediktorom za objašnjenje socijalno poduzetničke namjere i ostvarivosti vođenja socijalnog poduzeća, pokazalo se volontersko iskustvo.

Similar Posts