Suvremene teme
online open access časopis za društvene i humanističke znanosti
Poziv za predaju članaka

Poštovane kolegice i kolege,

Suvremene teme su recenzirani znanstveni časopis za društvene i humanističke znanosti koji izdaje Sveučilište VERN’ iz Zagreba. Časopis objavljuje autorske radove o suvremenim istraživačkim pitanjima i temama, s naglaskom na pluralnost metoda i pristupa te vrednovanje multidisciplinarnosti. Članci i prikazi knjiga pokrivaju teme iz područja politologije, sociologije, suvremene povijesti i drugih srodnih disciplina, koje se odnose na jugoistočnu Europu.

Časopis izlazi jednom godišnje u obliku slobodno dostupne digitalne publikacije. Uredništvo uzima u obzir jedino prethodno neobjavljene, autorske radove, pisane na hrvatskom ili engleskom jeziku. Uredništvo također prima i prikaze novih i značajnih znanstvenih knjiga, kao i priopćenja o tekućim istraživanjima u društvenim i humanističkim znanostima.

Časopis je otvoren kako etabliranim znanstvenicima, tako i mladim istraživačima. Posebno potičemo objavu znanstvenih i stručnih radova nastalih u suradnji predavača i studenata.

Povodom pokretanja novih VERN’ovih preddiplomskih sveučilišnih studija, ali i zbog sve većeg značaja kreativnih industrija, posebice onih vezanih uz medije i informatičke tehnologije u COVID i post COVID svijetu, Uredništvo časopisa poziva na apliciranje radova s fokusom na ulogu i značaj kreativnih industrija za društvenu transformaciju Hrvatske i jugoistočne Europe. U kreativne industrije ubrajaju se sve vrste i oblici umjetnosti i obrta, izdavaštvo, mediji, filmovi, videoigre, dizajn, oglašavanje, muzeji, galerije, festivali, informacijske tehnologije i dr., odnosno sve one djelatnosti koje kao temeljni resurs za stvaranje dodane vrijednosti koriste ljudsku kreativnost, talent, imaginaciju i inovativnost.

Suvremene teme su indeksirane u sljedećim citatnim bazama: Proquest – Social Science Premium Collection, Political Collection, PAIS; CEEOL; BASE.

Suvremene teme primaju članke za sljedeći broj – god. XIV., 2023. Rok za predaju radova je: 25. lipanj 2023. Radovi se šalju na e-mail uredništva časopisa: st@vern.hr.
Za pojedinosti, molimo vas, pogledajte Upute za predaju radova na linku.

Uredništvo

Kontakt:
Suvremene teme, Sveučilište VERN’, Palmotićeva 82/1, 10000 Zagreb
www.suvremene-teme.vern.hr
e-mail: st@vern.hr