Političko komuniciranje predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića uslijed masovnih ubojstava 2023. godine

Izvorni znanstveni članak: https://doi.org/10.46917/st.14.1.1

Analiza političkog komuniciranja u kriznim okolnostima usmjerena je na strategije i metode koje lideri primjenjuju kako bi se suočili s izazovima i učinkovito upravljali situacijom, čime jačaju povjerenje javnosti. Cilj istraživanja jest analizirati i prikazati pristup komunikaciji predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, tijekom serije masovnih ubojstava u 2023. godini. Navedeni događaj predstavlja nacionalnu tragediju koja je potaknula pitanja o društvenim prilikama i doprinijela političkoj krizi. Uzorak istraživanja čine tri televizijska obraćanja i tri intervjua koje je predsjednik Aleksandar Vučić održao povodom tragedije. Radi identificiranja glavnih tema i podtema izjava Aleksandra Vučića, primijenjena je induktivna kvalitativna analiza teksta, a za analizu komunikacijskih strategija i taktika korištena je kvalitativna analiza sadržaja. Rezultati istraživanja ukazuju na krizno komuniciranje koje se ističe taktikama uvjeravanja, a odabir tema, podtema i perspektiva govorenja zrcali međuodnos retoričkog oblikovanja teksta, reakcije na masovna ubojstva te konteksta prosvjedno-političkog okvira.

Puni članak

Similar Posts