Politička dimenzija protupobunjeničke operacije: usporedba dviju protupobunjeničkih operacija u Afganistanu

Sažetak

Intervencija SSSR-a u Afganistanu od 1979. do 1989. godine i trenutačna saveznička intervencija pod vodstvom SAD-a u istoj zemlji u mnogočemu se razlikuju, ali imaju i puno toga zajedničkog. Uzroci i krajnji ciljevi zbog kojih su započete razlikuju se, kao i početni pristupi, no protokom vremena obje su prerasle u protupobunjeničke operacije. Obje su ušle u desetu godinu, iako su političke elite očekivale brze i kratkotrajne intervencije. Isto tako, u oba slučaja vojno superiorne, intervenirajuće snage ubrzo su postale operativno inferiorne, pri čemu su, zbog nerazumijevanja prilika, nedovoljne koordinacije, ali i slabog unutrašnjeg saveznika, uz neadekvatan politički okvir, nedovoljno angažirane resurse i nepristupačan teren, osuđene tek na održavanje statusa quo. Zakazao je u prvom redu politički dio. Povlačenje je za Sovjete imalo razarajuće posljedice. Danas započeto povlačenje Amerikanaca, dok većina zadataka nije ispunjena, dvosjekli je mač, no dugotrajni vojni boravak na terenu nije rješenje. Važno je analizirati i usporediti ove dvije operacije kako bismo detektirati uspješno provedene korake kao i propuštene prilike te izvukli zaključke za nastavak savezničke operacije jer – kako povjesničar Paul Robinson ispravno zapaža – saveznici se danas nalaze u sličnoj poziciji u kojoj su bili Sovjeti. Svrha je istraživanja dvostruka. Prva je analizirati bitna obilježja političke dimenzije protupobunjeničke operacije, ponajprije djelovanje intervenirajućih sila prema centrima gravitacije protupobunjeničke operacije, a druga dati preporuke za pravilnu primjenu načela protupobunjeničke operacije.

Similar Posts