Odnosi s javnošću u hrvatskim neprofitnim organizacijama na primjeru udruga osoba s invaliditetom

Stručni rad
https://doi.org/10.46917/st.12.1.7

Sažetak

U Hrvatskoj se razvoj društveno odgovornog ponašanja odvija vrlo
sporo. Stoga je glavni cilj neprofitnih organizacija iznaći rješenja
za socijalne probleme koje državne strukture nisu pravovremeno
detektirale, dok je njihova misija podrška društvu (uglavnom
marginalnim skupinama), jačanju humanosti i volonterstva i podizanju
svijesti javnosti o društveno relevantnim pitanjima. Ovaj rad bavi se
odnosima s javnošću u neprofitnim organizacijama na primjeru udruga
osoba s invaliditetom. Cilj rada je definirati odnose s javnošću, objasniti
što su to neprofitne organizacije i udruge osoba s invaliditetom u
Hrvatskoj te analizirati odnose s javnošću u hrvatskim udrugama osoba
s invaliditetom na temelju ankete. Rad je podijeljen u dva dijela. Prvi dio
daje teoretski pregled odnosa s javnošću u neprofitnim organizacijama,
definira što su to udruge osoba s invaliditetom u Hrvatskoj te pruža
teorijski i pravni okvir. Drugi dio je istraživanje i sastoji se od prikaza
stavova i mišljenja zaposlenika o odnosima s javnošću u udrugama
osoba s invaliditetom i analize dobivenih podataka putem ankete.

Similar Posts