Mržnja ili ljubav na Facebooku: Analiza sentimenta korisničkih komentara

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.46917/st.12.1.2

Sažetak

Oslanjajući se na ideju kako internet i društvene mreže mogu povećati uključivanje građana u politiku, u ovom radu pokušavamo odgovoriti koji je dominantan sentiment komentara koje korisnici objavljuju na Facebook stranicama političara na funkcijama.
Kako bi odgovorili na ovo pitanje, najprije je provedena računalna analiza sentimenta u program NVivo na gotovo 44.000 komentara objavljenih na fan stranici bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame. Drugo, provedena je analiza sadržaja 2.411 komentara, objavljenih na Facebook stranici bivšeg hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Rezultati računalne analize sentimenta pokazali su kako su komentari koje građani ostavljaju većinom neutralni i pozitivni, dok je negativnih komentara u Obaminom slučaju bilo najmanje. Rezultati analize sadržaja u Josipovićevu slučaju također su pokazali kako su analizirani komentari bili pretežito pozitivni.
Nadalje, nalazi otkrivaju kako su Obama i Josipović koristili Facebook prvenstveno za komunikaciju “odozgo prema dolje” (top-down), dok je interaktivni element društvene mreže u potpunosti zapostavljen, pa tako Obama i njegov tim, kao i Josipović i njegov tim, nisu odgovarali na komentare niti su sudjelovali u raspravama.

Similar Posts