Mirela Holy: Agencije za odnose s javnošću, Zagreb, Školska knjiga, 2019., 245 str.

Agencije za odnose s javnošću doc. dr. sc. Mirele Holy prva je znanstvena knjiga, a i udžbenik na
Sveučilištu VERN’, koja se u okviru područja odnosa s javnošću bavi upravo agencijama. Iako je
većina tema vezanih uz odnose s javnošću u teoriji i praksi već obrađena, ovo je prvo djelo koje
se bavi svim aspektima teorije i prakse agencija odnosa s javnošću. U knjizi se ističe važna osnova
poslovnih znanja potrebnih i praktičarima, ali i znanstvenicima s ovog područja.

Similar Posts