Mediji u ulozi savjetovanja s javnošću prilikom donošenja propisa

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.14.1.6

Mišljenja onih skupina na koje utječu zakonski propisi, igraju ključnu ulogu u tzv. „pametnom zakonodavstvu“. Kako bi budući propis odgovarao onima na koje se odnosi, potrebno je ostvariti što kvalitetniju komunikaciju između dionika procesa. Ovaj pregledni rad ima za cilj pružiti pregled relevantnih i adekvatnih znanstvenih spoznaja i radova za suvremenu praksu objavljenih u razdoblju od 2018. do 2023. godine u renomiranim znanstvenim časopisima, odnosno bazama podataka, ne isključujući u potpunosti teorijske osnove nastale prije tog razdoblja te objasniti ulogu medija u postupku savjetovanja s javnošću, koristeći se metodama polu-sistematskog pregleda literature te Frederiksen/Phelps pristupom. Navedene spoznaje važne su u smislu dopune postojeće znanstvene literature te formiranja budućih smjernica radi razvoja modela putem kojeg će se izabrati medij koji će imati najznačajniju ulogu za kvalitetu postupka savjetovanja. U daljnjim istraživanjima potrebno je provesti detaljne analize odnosa navedenih čimbenika.

Puni članak

Similar Posts