Lokalna politika u Republici Hrvatskoj i doba refleksivne modernosti: primjer lokalnih izbora 2017. godine u gradu Zaprešiću

Sažetak

Ovaj rad polazi od pretpostavke kako biračko tijelo jedinica lokalne samouprave urbanog područja, točnije grada Zaprešića, nije svjesno sličnosti razmišljanja i ideja o pojedinim temama vezanim uz grad u kojemu žive. U tom kontekstu, ciljevi rada jesu ustvrditi važnost političkih programa pri odabiru biračkih preferencija u gradu Zaprešiću. Drugim riječima, istražuje se u kojoj su mjeri politički programi relevantni za biračke preferencije na lokalnim izborima u gradu Zaprešiću. Vodeći se teorijskim konceptima refleksivne modernosti i konceptom otuđenja u radovima Karla Marxa, preispituje se mogućnost refleksivnosti u lokalnoj politici u Republici Hrvatskoj (primjer grada Zaprešića).
Rezultati istraživanja ukazuju na to da lokalna politika grada Zaprešića ne posjeduje potreban refleksivan karakter specifičan za suvremene demokratske procese, već se u većoj mjeri referira na nacionalnu politiku; gubeći pritom akcijsku komponentu koju lokalna politika treba posjedovati. Politička kampanja 2017. godine simbolizirana je političkim programima koji su konstruirani poopćeno, ne odajući pri tom ozbiljnost u rješavanju pojedinih problema grada. ANOVA testom analize varijance dokazano je kako ne postoji statistički značajna razlika
u slaganjima s tvrdnjama (političkim programima različitih stranaka) u odnosu na biračke preferencije građana grada Zaprešića na lokalnim izborima 2017. godine.
Drugim riječima, programi političkih stranaka na lokalnim izborima 2017. godine nisu odigrali ključnu ulogu u odabiru predstavnika gradske vlasti.

Similar Posts