Izvještavanje o slučaju obiteljskoga nasilja u hrvatskim nacionalnim i regionalnim novinama (studija slučaja)

Prethodno priopćenje: https://doi.org/10.46917/st.13.1.7

Cilj je ovoga rada analizirati i usporediti medijsko izvještavanje o slučaju obiteljskoga nasilja na studiji slučaja (ubojstvo bivše supruge 14. listopada 2020. u Koprivnici) u nacionalnim i regionalnim novinama da bi se utvrdilo postoji li razlika u pristupu i načinu izvještavanja. Analizira se poštuju li novinari Kodeks časti hrvatskih novinara u izvještavanju, koriste li iste ili različite izvore informiranja, u kojim su okvirima (frames) tekstovi napisani te koriste li pojam obiteljskoga nasilja. U istraživanju je korištena metodologija analize sadržaja kojom je obuhvaćeno sveukupno osam članaka u pet dnevnih novina, od čega troje dnevne novine izlaze na nacionalnoj razini (Večernji list, Jutarnji list i 24 sata), a dvoje na regionalnoj razini (Novi list i Slobodna Dalmacija), te dva regionalna tjednika (Podravski list te Glas Podravine i Prigorja). Mediji imaju središnju ulogu u oblikovanju javnoga mišljenja i utječu na ponašanje ljudi te je izuzetno važno kako izvještavaju o tako ozbiljnom i velikom društvenom problemu.

Puni članak

Similar Posts