Institucionalni ustroj i formulacija politike srednjeg strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj: preliminarna analiza

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.46917/st.12.1.6

Sažetak

Ovaj rad predstavlja preliminarno testiranje eksplanatornog modela
formulacije, a onda i razvoja institucionalnog ustroja politike srednjeg
strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj. Nalazi su bazirani na analizi
literature i devet dubinskih, polu-strukturiranih intervjua s istraživačima
i stručnjacima koji se bave akterima ključnim za formulaciju ove politike
(odgovorna tijela središnje države, županije, političke stranke, udruge
poslodavaca i sindikati). Prvi dio nalaza obuhvaća analizu obilježja
svake skupine aktera, dok su u drugom dijelu ispitani konkretni elementi
eksplanatornog modela. Temeljna teza ove analize, kako tijela središnje
države predstavljaju pozicijski najmoćnije aktere čiji je primarni cilj
zadržati kontrolu odlučivanja o pitanjima financiranja, sadržaja učenja
te standarda provedbe; uz periodičku spremnost na inkrementalne
ustupke koji ne ugrožavaju tu bilancu, nalazi djelomično utemeljenje
u nalazima. Točnije, nalazi idu u prilog prvom dijelu argumenta prema
kojem akteri središnje države imaju najveću pozicijsku moć, ali ne
i drugom prema kojem moraju koristiti aktivne strategije očuvanja
vlastite pozicije.

Similar Posts