Imperij kao predmet politološke analize

Sažetak

Cilj ovog rada je razjasniti pojmovnu i praktičnu razliku između imperija i imperijalnih struktura s jedne, te države i pripadajućih odrednica s druge strane. Imperij se povijesno i prostorno diferencira, a zatim dovodi u vezu, te uspoređuje s konceptom hegemonije. Na kraju se daje mogući analitički okvir proučavanja imperija, koji se sastoji od kratkog opisa temeljnih čimbenika i značajki koje konstituiraju imperij kao zaseban predmet politološkog istraživanja.

Similar Posts