Geopolitička pozadina „istrijanstva“: analiza istarskoga regionalnog izjašnjavanja

Sažetak

U radu se istražuje pozadina regionalnog izjašnjavanja u Istri, odnosno Istarskoj županiji u posljednjih dvadeset godina. Analizom podataka triju uzastopnih popisa stanovništva (1991., 2001. i 2011.), te analizom izbornih rezultata na lokalnim izborima (1993.-2013.), dokazali smo tri činjenice vezane uz regionalno izjašnjavanje u Istri. Iz geografske analize i kartografskog prikaza vidljivo je da istrijanstvo nema jednoznačno teritorijalno utemeljenje na području Istre i Istarske županije, ni u kontekstu vremena, niti u kontekstu prostora. Značajne razlike u tri analizirane popisne godine, ali i još značajnije razlike na razinama općina ukazuje na činjenicu da je istrijanstvo ambivalentan fenomen bez istaknutih trendova ili konstanti. Osim toga, može se zaključiti kako se ne radi o uspješnom projektu multikulturalnog melting pota, koji sve ove godine promovira IDS kao stranka nositelj političke dimenzije istrijanstva. U radu se dokazuje i da IDS u političkom smislu, nije jedini nositelj ove ideje. Naposljetku, može se zaključiti i kako je povezivanje istrijanstva s nadnacionalnim, europskim identitetom i tendencijama, također dio populističke priče, te nema realno utemeljenje u stavovima građana.

Similar Posts