Feminizam i demokracija: Stoje li žene iza ženskih predstavnica?

Sažetak

Ovaj članak proučava zahtjeve za rodnim paritetom u političkom predstavljanju te načine na koji oni odgovaraju na česte optužbe za esencijalizam koji je implicitan takvim zahtjevima. Prvi dio dotiče se argumenata koji su pokušali izbjeći evociranje razlike muškaraca i žena jednostavnim apeliranjem na pravdu među spolovima. Tvrdi se kako su ti argumenti, osim što nisu uspjeli ostati u okvirima univerzalističkog diskursa, također propustili odgovoriti na normativne zahtjeve demokratskog procesa. Drugi dio istražuje načine na koje su različiti normativni modeli demokracije – liberalni, republikanski i deliberativni – formulirali argumente za rodni paritet te na koji način su oni povezani s pitanjem ženske različitosti. Premda argumenti temeljeni na svakom od triju modela polaze od razlike muškaraca i žena, pokazali su se, do neke mjere, uspješni u izbjegavanju zamke esencijalizma.

Similar Posts