Uloga knjižnica kao komunikacijskog resursa održivog turizma

Pregledni rad
https://doi.org/10.46917/st.11.1.4

Abstract

Održivi razvoj podrazumijeva gospodarski i društveni razvoj zajednice koji je usklađen s trajnim očuvanjem njezinih prirodnih, ljudskih i društvenih resursa tako da se čuva sklad postojećih odnosa i korištenja resursa, kao i da se omogućava njihov daljnji razvoj i korištenje u budućnosti. Kulturna baština jedan je od ključnih resursa neke zajednice koji joj daje identitet, ali i omogućava uključivanje ljudi u sve društvene i ekonomske tokove u suvremenom svijetu. Knjižnice su jedne od ključnih ustanova za očuvanje kulturne baštine neke zajednice.
U ovom radu ukazuje se na mogućnosti korištenja knjižničnih potencijala kao komunikacijskih resursa razvoja održivog turizma koji bi omogućio ekonomsku i društvenu korist lokalnoj zajednici putem afirmacije njezinoga kulturnog identiteta.

Similar Posts