Analiza verbalne komunikacije i usporedba pobjedničkih govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.3 Sažetak Javni govor državnika oduvijek je fokus analize i tema razmišljanjastručnjaka, ali i medija i građana, pogotovo ako se radi o javnojkomunikaciji najviših državnih instanci. Moderno govorništvo i teorijejavne komunikacije u konstantnoj su promjeni, a nove tehnologijerapidno ih vode k oplemenjivanju novitetima, no i k njegovanju većustaljenih standarda. Analiza verbalne komunikacije predsjednikadržava…