Provjera modela socijalno-poduzetničke namjere na uzorku studenata psihosocijalnog i poduzetničkog smjera

Sažetak Provedenim istraživanjem testiran je teorijski model socijalno-poduzetničke namjere. Istraživanje je provedeno na uzorku od 786 studenata, od kojih je 384 studenata poduzetničkih, a 402 psihosocijalnih studija. Hijerarhijskom regresijskom analizom potvrđen je teorijski model kod obje grupe studenata. Poželjnost i ostvarivost socijalnog poduzetništva značajno doprinose objašnjenju socijalno-poduzetničke namjere i objašnjavaju 39 % varijance. Empatija i…