Realna ekonomska konvergencija u Europskoj uniji i eurozoni – pouke za Hrvatsku

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.13.1.5 Cilj je ovog istraživanja ispitati teorijske osnove konvergencije i utvrditi dinamiku promjena ekonomskih performansi zemalja Europske unije ovisno o pripadnosti eurozoni. Svrha je dobiti nalaze o ostvarivanju realne konvergencije i o promjenama ekonomskih performansi u uvjetima krize. Nalazi mogu biti relevantni za Hrvatsku koja od 1. 1. 2023. postaje članica eurozone. Ekonomske…

Izvještavanje o slučaju obiteljskoga nasilja u hrvatskim nacionalnim i regionalnim novinama (studija slučaja)

Prethodno priopćenje: https://doi.org/10.46917/st.13.1.7 Cilj je ovoga rada analizirati i usporediti medijsko izvještavanje o slučaju obiteljskoga nasilja na studiji slučaja (ubojstvo bivše supruge 14. listopada 2020. u Koprivnici) u nacionalnim i regionalnim novinama da bi se utvrdilo postoji li razlika u pristupu i načinu izvještavanja. Analizira se poštuju li novinari Kodeks časti hrvatskih novinara u izvještavanju,…

Analysis of Inaugural Presidential Addresses in Croatia and Slovenia from 1997 to 2014

Inaugural addresses are important tools in political communication because, unlike other presidential addresses, inaugural addresses are given at the beginning of the term and are considered programmatic. Since their secession from Yugoslavia, Croatia and Slovenia have followed different paths of democratic consolidation. The purpose of this paper is to compare the topics emphasized in recent Croatian and Slovenian presidential inaugural addresses...

Political Parties and Integrated Communication in Croatia and Serbia

Integrated Marketing Communication appeared in the 1980s in the United States, and is nowadays, besides companies, also used by political parties, because they recognized the importance of the synergic effects of advertising and public relations, but also of integrating the audience in the activities of the party. This paper makes use of questionnaires and content analysis of hypertext in order to examine...

Analiza mogućnosti transfera politike iz austrijskog u hrvatski sustav razvoja vještina

Sažetak Osnovno pitanje koje se razmatra u ovom radu jest analiza karakteristika, razlikovnih točaka i mogućnosti transfera pojedinih elemenata politike razvoja vještina iz austrijskog u hrvatski sustav. Analizi autor pristupa oslanjajući se na tipologiju sustava razvoja vještina u razvijenim industrijskim demokracijama. Ta tipologija koju su razvili Busemeyer i Trampusch razlikuje četiri skupine sustava razvoja vještina:…

Uloga knjižnica kao komunikacijskog resursa održivog turizma

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.11.1.4 Sažetak Održivi razvoj podrazumijeva gospodarski i društveni razvoj zajednice koji je usklađen s trajnim očuvanjem njezinih prirodnih, ljudskih i društvenih resursa tako da se čuva sklad postojećih odnosa i korištenja resursa, kao i da se omogućava njihov daljnji razvoj i korištenje u budućnosti. Kulturna baština jedan je od ključnih resursa neke zajednice koji…