Percepcija generacijskih razlika u poslovnom ponašanju pripadnika generacija X i Y

Pregledni radhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.5 Sažetak Pregledom postojeće literature moguće je zaključiti kako sekarakteristike i sklonosti pojedinih generacija bitno razlikuju, što dovodido nesporazuma u poslovnoj komunikaciji. U ovom radu ispitano je 144zaposlenika, pripadnika generacije X i Y radi utvrđivanja preferiranihoblika komunikacije i učestalosti međusobnih nesporazuma. Takođerispitana su međusobna viđenja po različitim elementima radnogponašanja, deriviranih iz prijašnjih istraživanja. Rezultati…