Institucionalni ustroj i formulacija politike srednjeg strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj: preliminarna analiza

Izvorni znanstveni članakhttps://doi.org/10.46917/st.12.1.6 Sažetak Ovaj rad predstavlja preliminarno testiranje eksplanatornog modelaformulacije, a onda i razvoja institucionalnog ustroja politike srednjegstrukovnog obrazovanja u Hrvatskoj. Nalazi su bazirani na analiziliterature i devet dubinskih, polu-strukturiranih intervjua s istraživačimai stručnjacima koji se bave akterima ključnim za formulaciju ove politike(odgovorna tijela središnje države, županije, političke stranke, udrugeposlodavaca i sindikati). Prvi dio…