Percepcija generacijskih razlika u poslovnom ponašanju pripadnika generacija X i Y

Pregledni rad
https://doi.org/10.46917/st.12.1.5

Abstract

Pregledom postojeće literature moguće je zaključiti kako se
karakteristike i sklonosti pojedinih generacija bitno razlikuju, što dovodi
do nesporazuma u poslovnoj komunikaciji. U ovom radu ispitano je 144
zaposlenika, pripadnika generacije X i Y radi utvrđivanja preferiranih
oblika komunikacije i učestalosti međusobnih nesporazuma. Također
ispitana su međusobna viđenja po različitim elementima radnog
ponašanja, deriviranih iz prijašnjih istraživanja. Rezultati pokazuju
visoko međusobno slaganje pripadnika generacije X u percepciji
generacije Y, većinom u smjeru koji sugeriraju prijašnja istraživanja. S
većinom se takvih percepcija slaže i najveći dio ispitane generacije Y,
no s vidljivo manjim stupnjem međusobnog slaganja. Pronađene su i
razlike u preferiranim oblicima komunikacije, pri čemu generacija X
preferira više usmenu komunikaciju, s čime je moguće povezati i nalaz
kako ta generacija rjeđe doživljava komunikacijske nesporazume, nego
generacija Y.

Similar Posts