Analiza verbalne komunikacije i usporedba pobjedničkih govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske

Izvorni znanstveni članak
https://doi.org/10.46917/st.12.1.3

Abstract

Javni govor državnika oduvijek je fokus analize i tema razmišljanja
stručnjaka, ali i medija i građana, pogotovo ako se radi o javnoj
komunikaciji najviših državnih instanci. Moderno govorništvo i teorije
javne komunikacije u konstantnoj su promjeni, a nove tehnologije
rapidno ih vode k oplemenjivanju novitetima, no i k njegovanju već
ustaljenih standarda. Analiza verbalne komunikacije predsjednika
država često je srž istraživanja te se u njima nastoje uspostaviti otkloni i
prakticiranja standarda i preporuka, dok se u komparativnim analizama
nastoje uvidjeti distinkcije i sličnosti govora na tim funkcijama. Upravo
je predmet ovoga rada analiza verbalne komunikacije pobjedničkih
govora posljednja tri predsjednika Republike Hrvatske, a cilj mu
je komparacija i analiza sadržaja govora. Analizama je zaključeno
da postoje otkloni i nedostaci svakog pojedinog govora, no ne u
svim stavkama, ali i prednosti svakog govornika te vještine i znanja
implementirani u realizaciju govora.

Similar Posts