Analiza medijskog praćenja izbjegličke krize u Hrvatskoj i interpretacijski okviri (framing)

Abstract

Izbjeglička i migrantska zbivanja 2015. teme su koje su dominirale medijima. Medijskim uokviravanjem, selekcijom i isticanjem nekih vidova percipirane stvarnosti, oblikovan je način izvještavanja koji je mogao imati utjecaja i na percepciju javnosti. Iako postoje istraživanja koja se bave mjerenjima stavova stanovništva prema imigrantima, rjeđe su analize sadržaja medija. Rad ima za cilj istražiti prisutnost interpretacijskih okvira kroz izvještavanje o izbjegličkoj krizi u Hrvatskoj u trajanju od dva tjedna: prvom tjednu izbjegličke krize u Hrvatskoj te tjednu nakon terorističkih napada u Parizu, na uzorku od 702 članka u četiri hrvatska medija. S obzirom na uočene obrasce u medijskom izvještavanju (ponavljanje fotografija ranjivih skupina, osobne priče izbjeglica, naglašavanje hrvatskog prijateljskog i humanitarnog pristupa) postavljena su istraživačka pitanja: jesu li izbjeglice u većini članaka prikazane kroz pozitivan okvir kao žrtve; je li Hrvatska u većini tekstova prikazana kroz okvir humanosti i prijateljstva; postoje li odstupanja u izvještavanju uslijed izvanrednih događanja?

Similar Posts