Cyber psihologija – pregled ključnih istraživačkih područja i nalaza

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.13.1.1

Od njezinog prvog službenog spominjanja (sredinom 90-ih godina) do danas, Cyber se psihologija prometnula u jedno od najpropulzivnijih istraživačkih područja psihologije. Iako se konceptualno naslanja na psihologiju medija, te čini svojevrsnu njezinu ekstenziju, specifičnosti interakcije ljudi s novim tehnologijama stvorile su potrebu za novim teorijskim okvirima i istraživanjima. U ovom preglednom radu detaljnije su prikazana najčešće istraživana područja, ujedno i manje zastupljena u domaćoj literaturi. To su područja motiva i obrazaca korištenja novih tehnologija kod različitih korisnika, karakteristika kompjutorski posredovane komunikacije, stvaranja online identiteta i online samorazotkrivanja, te povezanosti korištenja tehnologija s dobrobiti. Iako su ponegdje zamjetni proturječni empirijski nalazi, sve veći broj metaanaliza polako pomaže uspostavi općih zaključaka, sugerirajući pritom iznimnu kompleksnost pitanja utjecaja novih tehnologija na ponašanje i doživljavanje pojedinca.

Puni članak

Similar Posts