Uvodna riječ

Novi broj časopisa “Suvremene teme” donosi jedinstvenu perspektivu i duboko razumijevanje ključnih tema koje oblikuju naše suvremeno društvo. Od digitalne revolucije u medijskoj industriji do kompleksnosti političkog komuniciranja, od izazova s kojima se suočavaju mladi do inovacija u marketinškoj komunikaciji te prikaza pokretanja novog studentskog radija, radovi u ovom broju predstavljaju mozaik suvremenih društvenih i…

Političko komuniciranje predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića uslijed masovnih ubojstava 2023. godine

Izvorni znanstveni članak: https://doi.org/10.46917/st.14.1.1 Analiza političkog komuniciranja u kriznim okolnostima usmjerena je na strategije i metode koje lideri primjenjuju kako bi se suočili s izazovima i učinkovito upravljali situacijom, čime jačaju povjerenje javnosti. Cilj istraživanja jest analizirati i prikazati pristup komunikaciji predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, tijekom serije masovnih ubojstava u 2023. godini. Navedeni događaj predstavlja…

Direktna marketinška komunikacija promatrana kroz prizmu supkultura generacije Y i Z

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.14.1.2 Donošenje ispravnih odluka o marketinškom komuniciranju važan je čimbenik tržišnoga uspjeha. Kako bi pridobili i zadržali potrošače, poduzeća ulažu značajne napore u razumijevanje njihovih potreba i želja te u kreiranje personalizirane ponude i načina komunikacije. Direktna marketinška komunikacija ima obilježja neposrednosti, prilagodljivosti, personaliziranog pristupa, interaktivnosti i mjerljivosti. Pojavom digitalnih kanala dolazi do…

Uloga umjetne inteligencije u stvaranju medijskog sadržaja

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.14.1.3 Digitalizacija i razvoj alata umjetne inteligencije (AI) doveli su do revolucije u brojnim sferama, a posebice u komunikaciji. I dok su medijske sadržaje prije isključivo stvarali pojedinci, danas postoje različiti jezični, slikovni, glasovni i videoalati koji s lakoćom formiraju sadržaj spreman za distribuciju i konzumaciju. AI, kao takav, već sada znatno transformira…

Analiza potrebe i izrada plana pokretanja studentskog radija na Sveučilištu VERN’

Prethodno priopćenje: https://doi.org/10.46917/st.14.1.4 Od svojih početaka do danas radio je prošao kroz brojne promjene, uvjetovane modernizacijom tehnologije i promjenama kod medijske publike. Zbog toga je danas relevantan, moćan i sveprisutan medij. Rad analizira sličnosti i razlike između današnjih dominantnih radijskih modela – komercijalnog radija, javnog servisa te neprofitnog radija, s naglaskom na studentski radio kao…

Aktivacija mladih u hrvatskom društvu: kakva je uloga financijskih ograničenja

Pristupni rad: https://doi.org/10.46917/st.14.1.5 Prethodna istraživanja ukazuju na smanjenje tradicionalnih oblika aktivacije mladih u hrvatskom društvu. Pri tome se financijska ograničenja koja potencijalno utječu na participaciju mladih često ne analiziraju eksplicitno, već implicitno putem socioekonomskog položaja mladih u društvu. U ovom se radu analizira u kojoj mjeri mlade osobe same navode financijska ograničenja kao prepreku za…

Mediji u ulozi savjetovanja s javnošću prilikom donošenja propisa

Pregledni rad: https://doi.org/10.46917/st.14.1.6 Mišljenja onih skupina na koje utječu zakonski propisi, igraju ključnu ulogu u tzv. „pametnom zakonodavstvu“. Kako bi budući propis odgovarao onima na koje se odnosi, potrebno je ostvariti što kvalitetniju komunikaciju između dionika procesa. Ovaj pregledni rad ima za cilj pružiti pregled relevantnih i adekvatnih znanstvenih spoznaja i radova za suvremenu praksu…