Politološka ekspertiza za javne politike

Sažetak Javne su politike, kao višedimenzionalan i izrazito kompleksan fenomen, nužno multidisciplinaran predmet istraživanja. Cilj je rada istražiti što je specifično politološko znanje o javnim politikama, odnosno koji je jedinstveni doprinos politologa izučavanju i upravljanju javnim politikama u svrhe profiliranja te mlade politološke discipline u Jugoistočnoj Europi. Rad je nastao kao rezultat pregleda temeljnih udžbenika…

Analiza inauguracijskih predsjedničkih govora u Hrvatskoj i Sloveniji od 1997. do 2014.

Sažetak Inauguracijski govori važan su alat političke komunikacije jer se izlažu na početku mandata, za razliku od ostalih javnih obraćanja političara, te su smatrani programskima. Od odcjepljenja od Jugoslavije, Hrvatska i Slovenija prolazile su kroz različite puteve demokratske konsolidacije. Cilj ovog rada je usporediti teme koje su hrvatski i slovenski predsjednici isticali u svojim inauguracijskim…

Političke stranke i integrirano komuniciranje u Hrvatskoj i Srbiji

Sažetak Integrirane marketinške komunikacije pojavile su se u osamdesetim godinama prošlog stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama, a danas ih u svijetu, osim tvrtki, koriste i političke stranke jer prepoznaju važnost sinergijskog djelovanja oglašavanja i odnosa s javnošću, ali i integriranja publike u aktivnosti stranke. Ovaj rad uz pomoć metode upitnika te analize sadržaja hiperteksta istražuje…

Lokalna sjećanja na ratno nasilje: komemoracije Drugoga svjetskog rata u Gospiću

Sažetak Kako dominantni državni narativ utječu na komemorativne prakse u lokalnim zajednicama u različitim povijesnim razdobljima? Ovom pitanju pristupamo provodeći studiju komemoracija Drugoga svjetskog rata u Gospiću u dva različita perioda promjene političkog režima. Studija se temelji na dokumentima iz gospićkog arhiva, člancima iz lokalnih novina, postojećim znanstvenim radovima o ovom kraju, kao i izvješćima…